søndag 27. august 2023

VALG 2023 - Fire spørsmål fra Laget

Nedenfor er 4 spørsmål utarbeidet av styret i Laget Vel. Målet med spørsmålene er å bidra til positivt til engasjement ved årets valg.

Spørsmålene er forsøkt stilt til alle partier som stiller liste i Tvedestrand. Vi håper at spørsmålene har nådd fram til rett mail-adresser.  

Svar vil bli sammenstilt og publisert på www.lagsida.blogspot.com i uke 35.


Spørsmål 1: Frivilligheten

Frivilligheten i Laget har flere tilbud som er tilgjengelig for alle kommunes innbyggere og som også benyttes av mange utenfor bygda. Den frivilligheten har i dag ingen kommunal støtte, men må selv skaffe midler for å dekke driften (eksempelvis vedlikehold, strøm og forsikring for alle bygg). Hvordan vil deres parti støtte/tilrettelegging for frivilligheten i og utenfor sentrum i den kommende perioden?

 

Spørsmål 2: Samferdsel

Laget har opplevd en veldig stor økning av gjennomgangstrafikken de siste årene som skaper bekymring. Stor bekymring skaper også skolelevers bussbytte midt i Lag-krysset som oppleves som veldig utrygt. Hva vil deres parti gjøre for å skape tryggere ferdsel og skolevei for hele kommunen?

 

Spørsmål 3: Kommunale investeringer

Kommunens investeringsplan fra 2016 la opp til at mer enn 97 % av alle kommunale investeringer skulle gjennomføres sentrumsnært. Resultatet 7 år senere er nok at sentrum er tilgodesett med enda større investeringer enn planlagt. Hva er deres partis holdning til evt. forslag til lønnsomme kommunale investeringer (eksempel høy vekst pr. investert krone) utenfor sentrum?

 

Spørsmål 4: Helsårsboliger

I Laget er flere boliger solgt til fritidsbruk. De siste 15 årene har antallet boliger i Tvedestrand som brukes som fritidsbolig trolig mer enn doblet seg. Hva mener deres parti kan gjøres for å bidra til at flere boliger igjen blir helårsboliger?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar