mandag 28. januar 2019

onsdag 23. januar 2019


VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I LAGET VEL OG IL.

Det innkalles med dette til årsmøte i Laget Vel og Idrettslag

ONSDAG 6 FEBRUAR 2019 KL.19.00 PÅ KLUBBHUSET.

 

Saksliste:

1.       Velkommen, og valg av møteleder og referent

2.       Valg av 2 personer til å signere protokollen

3.       Referat fra Leder, idretten og byggekomiteen

4.       Referat fra kasserer

5.       Budsjett Laget Vel

6.       Budsjett Laget Idrettslag

7.       Kontingent 2019 for Laget Idrettslag

8.       Valg

9.       Eventuelt

Har du saker du vil skal tas opp på årsmøtet, så må dette være styret i hende innen 30 januar 2019 (Lars Bernhard Pedersen 90 77 82 21).

Enkel bevertning.

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å komme.

Hilsen Styret i Laget Vel og IL.