lørdag 28. januar 2012

SKIRENN


Skirenn på Hagane

Søndag 5. februar er det åpent skirenn på Hagane
kl 13.00.
Påmelding en halv time før i kiosken(GRATIS)!
Egen turklasse for alle.

Salg av Pølser, vafler, sjokolade og brus.
Gratis varm saft til alle deltakere.

Velkommen store og små!


Hilsen Skigruppa i Laget IL


NB! Nå er det flotte forhold på Hagane! så finn fram skia. Husk at der er lys til
ca 21.00 hver kveld!

fredag 27. januar 2012

skiløype

Idag er det kjørt opp løype på hagane! alle er velkommen til å prøve dem. Husk at vi har fått ny trase på nesten 4 km. Da er det mulig å stoppe i Tuslihytta, der det er tørr ved fra Jens Hagane.
Bilder kommer i løpet av helgen!!

God tur!

tirsdag 24. januar 2012

Årsmøte

Årsmøte

Laget Vel og Laget Idrettslag
På Lokalet
Torsdag 26 Januar kl 19.00

Saker:
 Valg av referent
 Valg av møteleder
 Orientering fra TE-LAG om bredbånd i Laget ( muligheter)
 Referat fra Kasserer
 Referat fra Formann
 Medlemskontingent Laget IL
 Støttekontingent Laget VEL
 Lekeplass / Uteareal rundt klubbhuset
 Lov endring for Idrettslagene
 Evaluering av felles styre etter ett års virke
 Eventuelt
o Gjeldsnedbetaling IL
o Orientering vedrørende forsikringssak på klubbhuset (skolen)
o Byggefelt gruppen
o Vei utbedring
o Hjelp i arrangementer


Bevertning

Vi håper så mange som mulig har mulighet til å komme 

Vi håper å være ferdig ca kl 21.00


Vennlig hilsen
Laget Idrettslag og Laget Vel


PS: Det er ikke valg i år, da sittende styret er valg for 2 år.

fredag 6. januar 2012

årsmøte 2012

Årsmøte
For foreningene i Laget

På Lokalet 26. Januar kl 19.00

Vanlige årsmøtes saker.
Evaluering etter ett år med felles styre.
Revidering av lov verk til Idrettslaget.

Saker til årsmøtet må være styret v/ Harry (40 41 38 52)i hende innen 22 Januar.

Da håper vi at lokalet blir smekkfullt denne kvelden.

Hilsen
Laget Idrettslag, Kirkens venner, Bedehuset, Laget Vel