søndag 24. februar 2019

BARNESKIRENN SØNDAG 3 MARS KL. 15.00


Laget IL inviterer alle til barneskirenn

Tid: Søndag 3. mars 15:00
Sted: Lysløypa ved Strømslandsveien.                 
Bålpanne kommer på plass, slik at de som ønsker kan grille litt. Varm saft til alle!
SNØFORBEHOLD!! (Det blir annonsert på Lagsida hvis det skulle bli avlyst)

Sterk vekst i Laget


SSB har nå kommet med oppdatert statistikk for Folkemengde etter grunnkrets. Den viser at ved årsskiftet hadde Laget 170 innbyggere.Det betyr at innbyggertallet for Laget økte med 4,3% i løpet av 2018, mens Tvedestrand kommune som helhet desverre hadde en reduksjon på 0,3%. Laget er den kretsen i Tvedestrand kommune som i 2018 hadde nest størst vekst i forhold til folketallet.

Også gjennom 2016 og 2017 hadde Laget vekst, og vi får håpe at alle våre nye naboer trives i Laget og at den gode trenden fortsetter i 2019.

Hyggelig er det også at vår nabogrend Hope trosser Risørs tilbakegang og vokser med 2,1 %.