fredag 29. desember 2023

Trimkontigent 2024 - Endringer grunnet nye krav

 Konsekvens av nye krav

Nye myndighetskrav til idrettens medlemsregistre får konsekvenser for bruken av Laget Idrettslags Trimbygg. Dette da brukere må være betalende medlem i idrettslaget. Regning sendes på e-mail via Idrettsforbundets faktura system.

Det betyr at i 2024 må også medlemmer i Hope IL og Gjeving IL som ønsker å benytte Trimbygget må betale «standard» medlemskontingent for Laget IL. Det betyr at totalt trimbidrag for alle vil bli kontingent + trimbidrag.

Trimbidraget vil normalt bli justert (omtrentlig) etter konsumpris indeksen. Den har økt med ca. 5 % siste år, noe som skulle tilsi en økning i trimbidrag fra 1700 til 1785 kr for 12. måneders tilgang i 2024.

Trimbidrag for 2024

a)      Styret i Laget IL har likevel vedtatt at trimbidrag for 2024 holdes uendret (se nedenfor). Unntaket er for barn (årlig og halvårlig) der trimbidraget reduseres. Dette for å kompenser for at medlemmer i Hope IL og Gjeving IL nå også må betale medlemskontingent til Laget IL for å bruke Idrettsbygget.

b)     Styret innstiller på at medlemskap i Laget IL blir 100 kr pr. år, men dette må formelt godkjennes av årsmøtet (som vil bli i siste halvdel av januar).

 

Dagens (2023) Trimbidrag

Trimbidrag 2024

1 måned*

300 kr

300 kr

6 måneder*

1100 kr

1100 kr

12 måneder*

1700 kr

1700 kr

1 måned Barn* (11-15 år)

150 kr

150 kr

6 måneder Barn* (11-15 år)

400 kr

350 kr

12 måneder Barn* (11-15 år)

550 kr

450 kr

*I tillegg kommer medlemskap i Laget IL

 

Hvordan bli (eller forbli) Trimmedlem og hvordan betale?

I)                    Regning på medlemskontingent og trimbidrag sendes ut etter årsmøtet (det vil si i slutten av januar 2024)

II)                  Eksisterende trimere med tilgang beholder denne tilgangen til regningene som sendes ut for 2024 er forfalt.

III)                Nye trimere vil få tilgang, og regning på samme måte som eksisterende trimere


Med ønske om et God Nytt Trim År !


mandag 25. desember 2023

Julespill Juleaften


Gudstjenesten i Laget kirke ble for mange en flott start på julehøytiden. Høydepunktet for mange var nok da juleevangeliet ble fremstilt av små og store. Vi fikk se August sin befaling, Maria og Josefs leting etter husrom, englene på himmelen,  gjeterne på marken og at Jesusbarnet fikk besøk av tre besluttsomme vise menn. De høstet velfortjent stor applaus.

Velfortjent applaus vanket det også på organist samt Magnus og Sissel som sørget for at de flotte orgeltonene ble supplert av fiolin og horn.     


God jul !


 

lørdag 16. desember 2023

Julaften 14:00 - Gudstjeneste med julespill

Julaften, Søndag 24. desember 14:00

Jule-Gudstjeneste i Laget kirke

Med julespill. Øvelsene er godt i gang.

Velkommen! 

tirsdag 12. desember 2023

Vellykket Juleverksted


Stor innsats og god stemning under søndagens juleverksted. Og masse god pynt på pepperkakene som ble laget. 
 lørdag 9. desember 2023

fredag 1. desember 2023

Julegrana tent i Laget

Folk trosset vinterkulda og møtte opp for å være med på tenning av Julegrana i Laget. Det ble gang rundt juletreet og spising av pepperkaker. God og varm gløgg hjalp sammen med god fyr på bålpannene folk med å holde varmen.

Stemningen ble ikke mindre da nissen dukket opp og hadde med seg en liten førjuls pakke til alle små og store barn.

 

Juleverksted Søndag 10. desember