torsdag 25. oktober 2012

Strikkekveld

Torsdag 1. november blir det ny strikkekveld på lokalet fra kl 18.30.
Vi koker kaffe, men ta gjerne med noe å bite i selv..

Velkommen til sosial stund, uansett strikketøy!

Familiegudstjeneste

Søndag 28. oktober kl 11.00 er det familiegudstjeneste.
Barnegospelen fra Tvedestrand deltar.
Presteparet Landås står for gudstjenesten.

Store og små er velkommen!

søndag 21. oktober 2012

Quiz

Quizen på fredag var en kjempesuksess, med nesten 50 deltakere i alle aldre!  Apotekeren og fruen hadde laget 50 spørsmål i 10 kategorier. Kategoriene var:
  • land
  • lett blanding
  • Historie
  • Sport
  • Musikk
  • Aktuelt
  • Film og Litteratur
  • Religion
  • Natur og vitenskap
  • Mat og drikke
Som dere ser var det kategorier som alle kan ha noe å bidra med!
Eksempler på spørsmål:
Land: Hva er hovedstaden i Scottland?   
Lett blanding: Hvem vant første sesong av farmen?
Historie: På hvilken adresse fant man gestapos hovedkvarter i Norge?
Sport: Hva heter målet/blinken på Curlingbanen?

Vinnerlaget fikk champanje, og andre og tredje plassen fikk sjokolade fra Vitusapoteket.
Tusen takk til apotekeren og fruen som ville arrangere dette. Det blir flere quiz fremover, men datoene kommer seinere. så følg med!!!


onsdag 17. oktober 2012

Fellesmøte


Fellesmøte
i

Laget Bedehus

 
Søndag 21 Oktober kl.18.00

 
Songemusikken kommer
Leif Jensen holder andakt
 
Bevertning
 
Alle hjertelig velkommen
 
Hilsen      Felleskomiteen

lørdag 13. oktober 2012

QUIZ


QuizAften på Lokalet

Fredag 19. oktober kl 20.00 blir det Quizaften (spørrekonkurranse) med Ingeborg og Bjørn på Lokalet.

Salg av snaks, kaffe, brus, øl og vin.

(18 års aldersgrense)

Kom med eget lag (5 personer per lag) eller alene! Så ordner vi lag før quizen starter.

Velkommen til en sosial og lærerik aften!

torsdag 11. oktober 2012

Landsinnsamling 2012

Søndag 21. oktober er det den årlige innsamlingsaksjonen.Årets aksjon går til Amnesty. I den sammenheng trenger vi tre spreke bøssebærere. Kunne du tenke deg å hjelpe oss? kontakt Harry på telefon: 95330171

Høstbasar

Husk at det er høstbasar på bedehuset fredag 12. oktober
kl 18.00.
Gjennomganger og tombola.
Gratis mat, kake og kaffe!

Gaver mottas med takk!

Alle velkommen

onsdag 10. oktober 2012

LØRDAGSKAFE

Lørdag 13. oktober blir det lørdagskafe på skolen fra 12.00-15.00.
Salg av rundstykker, drikke, kaffe og kake.
Blir også en enkel utlodning.

Velkommen til store og små!

lørdag 6. oktober 2012

Veisikkerhet i Laget

Styret i Laget vel og Il arbeider stadig for å bedre trafikksikkerheten i bygda. Her er et innspill som var sendt til kommunen 1. oktober 2012.Laget Vel

v/ Harry Stiansen

Lagveien 644

4950 RISØR                                                                                                                         Laget 28.09.2012


Tvedestrand Kommune

Postboks 38

4900 TVEDESTRAND


Att: Anton ThomassenInnspill til trafikksikkerhetsplanen for Tvedestrand Kommune 2012-2016Viser til brev av 27.06.12, vedrørende oppstart for planarbeid, kommunedelplan trafikksikkerhet 2012 – 2016.


Vi mener i fra Laget Vel sin side at vi har gjort ett grundig arbeid i form av dette innspill, og håper å bli hørt på våre punkter.

Følgende er gjort fra Laget Vel sin side i forkant av tilbakemeldingen:

·       Laget Vel har valgt Lise Besserudhagen, Jens Hagane og Harry Stiansen til å forme innspillene fra Laget Krets.

·       Rundskriv er sendt alle husstander i Laget med frist for innspill.

·       Primært har vi tenkt på de minste og på de myke trafikantene.

·       Dels innspillene angående kommunale og Fylke/ Riksveier.


Pkt1. Rundkjøring.

Fylkeskommunal/ riksvei, Laget Sentrum.

              Her er det malt rett på asfalten en øy (gult merket) som forvirrer og gjør trafikkbildet vanskelig.

Her er det spesielt sommerstid, en del materielle skader som forekommer. Vinterstid ligger den dekket under snø og is.

Den vanskeligste situasjonen er for skolebarn som skal på buss. Krysset er uoversiktlig og det oppstår farlige situasjoner for fotgjengere og kjøretøy. Dette spesielt når bussen står oppstilt før avgang. Krysset her er også knutepunktet for Tvedestrand / Risør / Hope og Gjeving, følgelig er det overgang mellom bussene. Her blir det til tider stående en del mennesker i krysset og vente på videre busstransport.

Vi vet det er planlagt rundkjøring her, noe vi mener vil være den beste løsningen.

Dette må også bety at der i tillegg til opphøyd rundkjøring, må anlegges busslommer slik at bussene kan komme bort fra selve kjørefeltet.

Uværsskur i forbindelse med disse lommene er selvfølgelig også ønsket.


Lagkrysset fra Tvedestrands siden.


              Lagkrysset fra Hope siden.Pkt. 2 Fartsdumper.

På sletta etter broen mot Risør er der blitt anlagt 2 fartsdumper. Disse har hatt veldig god effekt.

              For å hjelpe til med å få redusert hastigheten fra Risør siden, så ønskes det også anlagt en dump før krysset      ved veien til Rommundstad. Veistrekningen her er uoversiktlig, og trafikken kommer fort.


              
              Rommundstadkrysset mot Laget.


Veistrekningen fra Laget mot Tvedestrand.

              Primært ønskes det plassers 3 fartsdumper mellom kryss og innkjøring til Laget Kirke.

              Dette har Laget Vel søkt Veivesenet om, men har foreløpig fått muntlig avslag.

På plassen rundt tidligere Laget Skole (nå klubbhus til Laget IL), er der nå blitt oppgradert med ny lekeplass for de miste, samtidig er det fotballbane.

Det er dette området som er det naturlige samlingspunktet i bygda vår med Kirke, Kretslokale og klubbhus samlet på en plass.

Dette er en oversiktlig strekning, men med smal veibane. Selv om det er skiltet med 50 sone, og med fareskiltet « barn i veibanen», så holdes det generelt stor hastighet på denne strekningen.


Sletta mot kirken fra Lagkrysset.


Sletta fra Kirken mot Lagkrysset.


Denne, sammen med strekningen Rommundstad krysset til Laget Bru, er de mest trafikkerte strekningene for de myke trafikanter i bygda vår.

Det gledelige er at de siste 2 årene er det flyttet til en del unge familier, og dette medfører små og myke trafikanter som vi ønsker å ivareta på beste måte.
Pkt. 3 Hastighetsbegrensning.

På veistrekningen  fra Laget mot Tvedestrand, så ønsker vi at 50 km/t sonen forlenges forbi Dokkenes Camping. Her er kan man i dag kjøre lovlig i 80 km/t, noe vi mener er for høyt i forhold til campingplassens gjester. Badestranda til Campingplassen er godt besøkt sommerstid, og besøkende parkerer langs hovedveien.

Alternativt om her kan hastighetsreguleres sommerstid.


              Dokkenes Camping fra Tvedestrandssiden. (her parkerer badende langs ved veien)

             
              Dokkenes Camping, retning Tvedestrand.


Pkt.4  Enkle utbedringer som gjør de trafikale forholdene mer oversiktlig.

              Strekningen Krysset i Laget mot Gjeving. ( nest 7 bildene)

Vi er kjent med at lokalpolitikerne i Tvedestrand har bedt fylket omprioritere bruk av midler som skulle vært til utbedring av dette strekket inneværende år.

Vi har forståelse for bedre vei mellom Gjeving og Tvedestrand, men det går vel an og åpne for dialog først med de øvrige berørte før omprioritering gjøres? 

I 1978 var det iverksatt utbedring av denne strekningen. Vi venter fortsatt.

Vi hadde håpet at deler av strekningen (de mest uoversiktlige punktene) kunne blitt utbedret.

Det er små tiltak som skal til for at veien kan hastighets reguleres til 50 km. I dag er der ikke hastighetsbegrensning, da vegvesenets argument har vært at veien er i for dårlig stand til å kunne skiltes med 50 km/t.

              Ca. 100 meter fra kryss mot Hope, retning Gjeving. (Hov bakken)

             
              Ca. 0,8 km fra kryss mot Hope, retning Gjeving. (Ved Lia)

            
              Ca. 1,3km fra kryss mot Hope Retning Gjeving. (Støle)

      
Ca. 1,4km fra kryss mot Hope, retning Gjeving. (Ved kryss Hofsdalveien)


Ca. 1,6 km fra kryss mot Hope, retning Gjeving. (Sving før Igletjenn)


Ca. 1,9km fra kryss mot Hope Retning Gjeving. (mellom Igletjenn og Robberstjenn)


Ca. 2,3km fra kryss mot Hope Retning Gjeving. (Gullspettvann på venstra side)
Pkt.5  Skilting og fartsbegrensning på kommunale veier.

Rommundstadsveien og Strømslandsveien må farts begrenses til 30 km/t.

              Smale uoversiktlige strekninger kombinert med barn som leker, burde være god nok grunn til dette.

I tillegg farlige og uoversiktlige utkjøringer langs disse veiene.

              I tillegg burde her vært skiltet med Opplysningsskiltet «gatetun».


Vi vil samtidig nevne at vi er veldig godt fornøyd med vedlikeholdet som gjøres. Spesielt på disse smale veiene med mye vegetasjon. Vedlikeholdsgjengen i kommunen har vært flinke til å kantklippe, noe som gjør det bedrer forholdene for trafikantene.Vi ønsker dere lykke til i dette viktige arbeid, og håper at våre innspill blir tatt hensyn til.
Vennlig hilsen

 For  Laget Vel.
Lise Besserudhagen                                   Jens Hagane                                  Harry Stiansen

fredag 5. oktober 2012

Strikkekvelden

Strikkekvelden på Lokalet torsdag var en suksess, og vi ble fulle av flotte ideer av Turid, fra Turids garn og manifaktur. Tusen takk til henne!! Ettersom kvelden var så vellykket ble vi enige om å treffes fast første torsdag i måneden på Lokalet fra kl 18.30. Så neste strikkekveld blir torsdag 1. november.
Husk at dette er for alle, uansett om en er god til å strikke eller ikke. Ta gjerne med noe å bite i, så ordner vi kaffe.


Velkommen!