lørdag 26. mars 2022

Innspill til kommunen - Påmindelse

 Hvordan kan flere få det bedre i Laget?

Minner om at det fremdeles er tid og rom for flere ulike innspill og ideer som kan spilles inn til kommunen via Gjestebudet. Hvordan kan vi på ett eller flere av områdene nedenfor bli et enda bedre sted?

 • Sosiale arenaer og lokale møteplasser
 • Omdømme og attraktivitet
 • Bolig og bosettelse, hvordan oppnå tilflytting
 • Bedrifter og næringsetablering
 • Folkehelse og rekreasjon
Forslag kan som kjent sendes til styre, enten muntlig eller på mail (kai.hagane@live.com)


tirsdag 15. mars 2022

Utvikling for Laget - Innspill til kommunen via gjestebud

Politikere i Tvedestrand har uttalt at de ønsker små og store innspill på hvordan lokalsamfunn kan utvikles. Dette er tenkt å gjøres via gjestebud. Styret i Laget Vel og Idrettslag har mottatt invitasjonen til et slikt gjestebud.

Dette vil være en samtale der en gjestebudvert samler innspillene og tar de med til kommunen. For mer bakgrunn og eksempler se artikkel i Tvedestrandsposten som bildet er hentet fra.

Typiske temaer er

 • Sosiale arenaer og lokale møteplasser
 • Omdømme og attraktivitet
 • Bolig og bosettelse, hvordan oppnå tilflytting
 • Bedrifter og næringsetablering
 • Folkehelse og rekreasjon


Det er mye som er positivt i Laget, eksempelvis:

 • Naboer som hjelper hverandre når det trengs
 • Flotte steder som er en fryd for øye takket være eieres innsats
 • Vi har felles møteplasser og tilbud, som lekeplass, idrettsbygg, turløyper
 • Mange bidrar til og deltar på ulike aktiviteter og arrangementer 
 • Vi har personer som bor utenfor bygda som tar del i vårt fellesskap

Hvordan Laget kan bli et enda bedre sted for flere? Gjestebudet utfordrer oss på dette og styre ønsker alle forslag velkommen. Stort og smått. Boliger og arealplan vil selvfølgelig bli en del av styres innspill, men er det noen gode måter å gjøre dette på? Eller har du noen gode ideer til noe helt annet som kan glede eller utvikle Laget?

Snakk med noen i styre eller send forslaget ditt på e-mail til kai.hagane@live.com innen 28.mars 
tirsdag 1. mars 2022

Foredrag med Harald Solfjeld - 17. mars kl 18:30

 

Foredrag

«LEVE EN DRØM – REISE MED VIND»

  Av Harald Solfjeld

 Da jeg ble pensjonist i 2010 seilte jeg ut fra Kilsund med «Ilanga», en 39 fot seilbåt. Målet med turen var å møte andre folk og kulturer.

I løpet av de 7,5 år turen varte besøkte jeg 34 land og 13 stater i USA. Jeg seilte blant isflak både langs kysten av Grønland i nord og i Patagonia i sør, mellom palmeøyer i Stillehavet og Karibien, og på kanaler og elver tvers gjennom det Nord-Amerikanske kontinentet. Tilsammen tilbakela jeg en distanse som tilsvarer mer enn to ganger rundt ekvator.  Turen endte med et dramatisk forlis i Stillehavet.

Harald tar dere gjennom den opplevelsesrike turen med ca. 200 bilder og gode historier

Sted: Klubbhuset (Skolen)

Tid: Torsdag 17. mars kl. 18:30

Inngang: 100 kr (inkludert kake, kaffe & drikke)

Hjertelig Velkommen!