lørdag 26. januar 2013

Referat fra Årsmøte 2013ÅRSMØTE PÅ LOKALET 24.01.2013 LAGET VEL OG IDRETTSLAG

Det var fint fremmøte med ca. 36 personer i år. Vi serverte påsmurte rundstykker, kake og kaffe. Formann Harry ønsket alle velkommen.

 

Sak 1 Innkalling – godkjent.

 

Sak 2 Valg av ordstyrer - Harry

 

Sak 3 Valg av referent – Kirsti

 

Sak 4 Referat fra formann – godkjent – ingen kommentarer.

 

Sak 5 Referat fra kasserer – Henry gikk igjennom regnskapene fra Laget Vel og Laget Idrettslag, samt budsjettene for 2013 -    alt ble godkjent av årsmøte.

 

Sak 6 Felles styre Laget Vel og Idrettslag – veien videre etter 2 år med felles styre.

Kristian M orienterte om hvordan det felles styret har fungert. Det sittende styre synes dette har fungert godt. Årsmøtet hadde heller ingen innvendinger på dette, slik at vi fortsetter samarbeidet med felles styret videre også.

                                                                                                          

Sak 7 Valg av nytt styre.

          Valgkomiteen har bestått av følgende personer: Jan Roger, Torunn og Ola.

          De har gjort en flott jobb, og det nye styret består av følgende personer:

 

          Formann                 Kristian Martin Christensen                    1 år

          Nestformann           Svein Arild Stiansen                               2 år

          Kasserer                 Reidun Kaddeberg                                 2 år

          Sekretær                Ingeborg Krabbesund Gustavsen           2 år

          Styremedlem          Ellen Johanne Færsnes                         1 år

          Styremedlem          Lars Bernhard Pedersen                        2 år

          Styremedlem          Harry Stiansen                                      1 år

          Styremedlem          Anne Klara Thorsen                              1 år

          Ungdomsrep.          Solveig Songe Heggeland                      1 år

          Vararepr.                Lise Besserudhagen                              1 år

          Vararepr.                Kirsti U Christensen                               1 år

 

          Revisorer                Kjell Inge Dynvold

                                         Frank Gustavsen

 

          Repr. For Laget

          Bedehus                 Jens Hagane

 

Styret velger ny valgkomite.

 

Sak 8 Orientering vedr. fiberkabel og brannen v/ Harry

Når det gjelder fiberkabel i bygda, så er dette prosjektet godt i gang. Mange husstander har nå fått kabel til husveggen, og tilkobling vil begynne til uka.

Te-Lag vil fortsette installasjonene etappevis utover våren, slik at de fleste husstandene vil få fiber dersom det er ønskelig i løpet av våren. Vi er lovet full utbygging (bortsett fra Nævestad og Rommundstad) før sommerferien 2013)

Når det gjelder brannen i dusj/garderobebygget så vil det bli innkaldt til orienteringsmøte for alle medlemmer av idrettslaget i løpet av kort tid.

 

Eventuelt.

Ø  Det kan til tider være problemer med støy ved utleie av skolebygget. Reglene for slutt kl. 02.00 blir ikke alltid overholdt. Det nye styret jobber videre med dette.

Ø  Boplikten i kommunen – vi bør vurdere å avholde en avsetemming i bygda og sende til Tvedestrand Kommune.

Ø  Fartsdumper – vi har fått avslag fra vegvesenet vedr. vår søknad om flere fartsdumper i Laget. Vi har sendt søknad til Tvedestrand Kommune – trafikksikkerhetsetaten i forbindelse med kommunens vegsikkerhetsplan.

Ø  Ønskelig med et ekstra fartsskilt om fart i elva. Det står i dag et ”5 knops” skilt ved Lisanden. Ønskelig med et skilt under brua også.

Ø  Byggefelt – vi må få inn planer for byggefelt på kommuneplanen. Byggekomiteen må i gang igjen for å få fart på utbygging i bygda.

Ø  Harry orienterte om ”grusprosjektet” Det er i år solgt ca. 850 sekker med grus. Dette er et utrolig lønnsomt prosjekt som gir godt med penger i kassa. Han vil gjerne at vi setter oss opp på arbeidsliste, slik at han kan ringe og kalle inn folk når det er behov for å fylle nye sekker.

Ø  Gave overrekkelse til Henry.

Henry Ødegaard gikk i år av etter 40 år som kasserer i Laget Idrettslag. Harry med hjelp av Anne Klara, overrakte et Tinnfat med inngravering til Henry med takk for utrolig innsats i Idrettslaget gjennom 40 år.

 

 

  

 

Laget 26.01.13

 

Kirsti U Christensen

Referent

onsdag 23. januar 2013

kickboksing

Kickboksingen er som før jul, mandag og onsdag 19.00-21.00 på gamle skolen.
Det er aldersgrense 16 år, og gratis for medlemmer i IL! 
Kickboksing er en svært effektiv treningsform, som styrker kroppen og øker kondisjonen.

BLI MED!!

søndag 20. januar 2013

ÅRSMØTE - endelig saksliste


LAGET VEL OG IDRETTSLAG INVITERER TIL ÅRSMØTE

Torsdag 24.01.2013 - kl.19.00 - på Lokalet


Saksliste:
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Referat fra Formann
 • Referat fra Kasserer
 • Vel og IL - veien videre etter 2 år med felles styre
 • Styresammensetning
 • Valg av nytt styre
  Valgkomiteen har jobbet godt, så det skal være forslag til alle vervene :-)
 • Orienteringer: Fiber, Brann
 • Eventuelt
Mulig det kommer en sak til om lovendring for idrettslag. 

Enkel bevertning.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme :-)


Hilsen
Styret i Laget Vel og Il

fredag 11. januar 2013

Grusprosjekt

Som dere sikkert vet, har vi i styret satt ned en gjeldskomite. Denne består av Anders Stangvik, Harry Stiansen og John (og Ellen) Færsnes.
De gjør en fantastisk jobb med å pakke og selge strøgrus. Etterspørselen er for tiden kjempebra, og det pakkes grus flere dager i uka for å holde unna.
Dette er en viktig og stor inntekt for oss, og skaper store muligheter for å kvitte seg med resten av gjelda vår.


Vi trenger sårt noen frivillige til å hjelpe oss og pakke. Så hvis noen har et par timer til overs, så ring eller tekst John på
tlf: 91336346.

Du må ikke nødvendigvis være sterk. Håndtak skal rulles på, og klistremerker festes.

PÅ FORHÅND TUSEN TAKK!!

tirsdag 8. januar 2013

Strikkekveld

Det blir strikkekveld torsdag 10. januar kl 19.30 hjemme hos Synnøve Thorsen på lagsletta. Dere som har kakerester fra jula, kan gjerne ta med.

Ellers kjører vi strikkekvelder som vanlig (1. torsdagen hver måned på lokalet 18.30), fra februar.

Alle velkommen!!

Og tusen takk til synnøve som stiller med hus og kaffe!

søndag 6. januar 2013

Toalettet på lokalet

Toalettet på lokalet er fikset, og klar til bruk. Derfor er det fortsatt mulig å leie dette bygget. Skolen derimot går ikke ann å leie, pga brannen.

I løpet av januar skal vi sette opp en ny aktivitetskalender for våren. Har dere forslag eller ønsker å arrangere noe? skriv mail til ellenjhf@gmail.com

Treningstilbud på Lundevann Senter

Til medlemmer i Laget Il,

Før helgen fikk Harry en hyggelig telefon fra Inger Jorunn på Lundevann Senter. Hun forteller at vi kan få til en ordning slik at medlemmer av Laget Idrettslag kan benytte trimrommet på senteret så mye de ønsker, og håper at dette kan være en hjelp for de som savner dette tilbudet etter at idrettsbygget vårt brant ned.

Trimrommet er godt utstyrt med både treningsbenker, manualer, ergometersykkel, crosstrainer, step maskin, boksesekk osv.. Se bilder under - her burde det være gode muligheter for å holde formen ved like - -eller for å holde på nyttårsforsettene..

Hvis dette er av interesse, så vennligst ta kontakt med Harry - 953 30 171 -
ettersom vi må ordne med nøkler osv.


Tusen takk til Inger Jorunn for at hun tenker på oss!! :-)


tirsdag 1. januar 2013

Strikkekveld avlyst

Strikkekvelden er foreløpig avvlyst! Vi har ingen toalett som virker pga brannen. Vi håper å få fikset det så fort som det er mulig.

Ønsker alle et godt nyttår!