lørdag 26. januar 2013

Referat fra Årsmøte 2013ÅRSMØTE PÅ LOKALET 24.01.2013 LAGET VEL OG IDRETTSLAG

Det var fint fremmøte med ca. 36 personer i år. Vi serverte påsmurte rundstykker, kake og kaffe. Formann Harry ønsket alle velkommen.

 

Sak 1 Innkalling – godkjent.

 

Sak 2 Valg av ordstyrer - Harry

 

Sak 3 Valg av referent – Kirsti

 

Sak 4 Referat fra formann – godkjent – ingen kommentarer.

 

Sak 5 Referat fra kasserer – Henry gikk igjennom regnskapene fra Laget Vel og Laget Idrettslag, samt budsjettene for 2013 -    alt ble godkjent av årsmøte.

 

Sak 6 Felles styre Laget Vel og Idrettslag – veien videre etter 2 år med felles styre.

Kristian M orienterte om hvordan det felles styret har fungert. Det sittende styre synes dette har fungert godt. Årsmøtet hadde heller ingen innvendinger på dette, slik at vi fortsetter samarbeidet med felles styret videre også.

                                                                                                          

Sak 7 Valg av nytt styre.

          Valgkomiteen har bestått av følgende personer: Jan Roger, Torunn og Ola.

          De har gjort en flott jobb, og det nye styret består av følgende personer:

 

          Formann                 Kristian Martin Christensen                    1 år

          Nestformann           Svein Arild Stiansen                               2 år

          Kasserer                 Reidun Kaddeberg                                 2 år

          Sekretær                Ingeborg Krabbesund Gustavsen           2 år

          Styremedlem          Ellen Johanne Færsnes                         1 år

          Styremedlem          Lars Bernhard Pedersen                        2 år

          Styremedlem          Harry Stiansen                                      1 år

          Styremedlem          Anne Klara Thorsen                              1 år

          Ungdomsrep.          Solveig Songe Heggeland                      1 år

          Vararepr.                Lise Besserudhagen                              1 år

          Vararepr.                Kirsti U Christensen                               1 år

 

          Revisorer                Kjell Inge Dynvold

                                         Frank Gustavsen

 

          Repr. For Laget

          Bedehus                 Jens Hagane

 

Styret velger ny valgkomite.

 

Sak 8 Orientering vedr. fiberkabel og brannen v/ Harry

Når det gjelder fiberkabel i bygda, så er dette prosjektet godt i gang. Mange husstander har nå fått kabel til husveggen, og tilkobling vil begynne til uka.

Te-Lag vil fortsette installasjonene etappevis utover våren, slik at de fleste husstandene vil få fiber dersom det er ønskelig i løpet av våren. Vi er lovet full utbygging (bortsett fra Nævestad og Rommundstad) før sommerferien 2013)

Når det gjelder brannen i dusj/garderobebygget så vil det bli innkaldt til orienteringsmøte for alle medlemmer av idrettslaget i løpet av kort tid.

 

Eventuelt.

Ø  Det kan til tider være problemer med støy ved utleie av skolebygget. Reglene for slutt kl. 02.00 blir ikke alltid overholdt. Det nye styret jobber videre med dette.

Ø  Boplikten i kommunen – vi bør vurdere å avholde en avsetemming i bygda og sende til Tvedestrand Kommune.

Ø  Fartsdumper – vi har fått avslag fra vegvesenet vedr. vår søknad om flere fartsdumper i Laget. Vi har sendt søknad til Tvedestrand Kommune – trafikksikkerhetsetaten i forbindelse med kommunens vegsikkerhetsplan.

Ø  Ønskelig med et ekstra fartsskilt om fart i elva. Det står i dag et ”5 knops” skilt ved Lisanden. Ønskelig med et skilt under brua også.

Ø  Byggefelt – vi må få inn planer for byggefelt på kommuneplanen. Byggekomiteen må i gang igjen for å få fart på utbygging i bygda.

Ø  Harry orienterte om ”grusprosjektet” Det er i år solgt ca. 850 sekker med grus. Dette er et utrolig lønnsomt prosjekt som gir godt med penger i kassa. Han vil gjerne at vi setter oss opp på arbeidsliste, slik at han kan ringe og kalle inn folk når det er behov for å fylle nye sekker.

Ø  Gave overrekkelse til Henry.

Henry Ødegaard gikk i år av etter 40 år som kasserer i Laget Idrettslag. Harry med hjelp av Anne Klara, overrakte et Tinnfat med inngravering til Henry med takk for utrolig innsats i Idrettslaget gjennom 40 år.

 

 

  

 

Laget 26.01.13

 

Kirsti U Christensen

Referent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar