søndag 28. januar 2018

Velkommen til Årsmøte Laget Vel & ILDet innkalles med dette til årsmøte i Laget Vel og Laget Idrettslag.

Onsdag 31.Januar 2018 kl. 19:00 på Klubbhuset.

Saksliste:
1.    Velkommen, og valg av møteleder og referent
2.    Valg av 2 personer til å signere protokollen
3.    Referat fra Leder, Idretten og byggekomite
4.    Referat fra kasserer
5.    Budsjett Laget vel
6.    Budsjett Laget Idrettslag
7.    Kontingent 2018 for Laget Idrettslag
8.    Grusprosjektet, veien videre.
9.    Valg
10.Eventuelt

Enkel bevertning.

Vi håper at så mange som mulig av dere har mulighet til å komme.Hilsen Styret.tirsdag 16. januar 2018

Lysløypa er kjørt opp tirsdag 16. januar

I kveld er kjørt opp nytt spor i Lysøypa etter siste dagers nedbør.
For de som trenger en rast, så står det ved løypa en liten bålpanne som alle kan bruke. Grillkull og tennveske står i garasjen.

fredag 12. januar 2018

Lysløypa er ny-oppkjørtLysløypa er nå ny-oppkjørt, og vi oppfordrer folk til å bruke den. I tillegg vil vi informere om at Finn Arvid Moland har stilt nytt parkerings-areal til rådighet, ca. 100 meter fra lysløypa i retning Strømsland (på venstre side, der turløypa er merket opp til Orstjern).

God skitur!

søndag 7. januar 2018

Løyperapport - Lysløype

Det er fremdeles mulig å gå på ski i lysløypa. Det er dessverre lite snø i deler av løypa, noe som går utover sporkvaliteten. Der gir grasset ekstra feste. Men om en er ivrig og ikke så bekymret for skia -så er det mulig å få seg en liten skitur i lysløypa på Hagane. 

Lysløypa slokker 21:30