søndag 17. mai 2020

17.Mai i Laget 2020


 Årets 17.Mai feiring i Laget ble selvfølgelig spesiell. Det offisielle programmet startet med en drive-in gudstjeneste. Prest og klokker måtte i dag stå på utsiden av kirkeveggen, og kirkemuren gjøre tjeneste som prekestol. Høyttaleranlegget som var satt sørget for at lyden bar godt til alle bilene som var kommet. 


Sokneprest Robert Knudsen la i talen vekt på de verdier samfunnet vårt er bygget på, med utgangspunkt i den kjente lignelsen om mannen som bygde huset sitt på sand og mannen som bygde huset sitt på fjell.

Han hadde også med seg musikere og forsangere, som sørget for godlyd utover forsamlingen. Tusen takk for besøket!

Etter gudstjenesten var det tid for minnetalen, som i år ble holdt av Torvild Støle. Han minnet oss på hvilken broket forsamling det var på Eidsvoll som i 1814 klart å komme fram til en etter tiden veldig moderne grunnlov. Minnet ble også alle de falne på minnestøtta, som betalte med sitt live for vår frihet. Noen kom hjem, og i dag ble også de minnet. Det er viktig at vi tar vare på det de kjempet for.Ingen 17.Mai i Laget uten Gråtass. Etter den nasjonale salutten 13:00 tok Gråtass en god runde i bygda og spilte 17.Mai musikk.


Gratulerer med dagen!

Bil tog fra Hope til Laget 17.mai

17.Mai fikk Laget besøk av et flott bil- og traktortog fra Hope. De var flott at de tok turen til skoletomta før de snudde.Tusen takk for besøket !

Velkommen igjen !

lørdag 16. mai 2020

Gråtass sin rute 17.mai 2020

Gråtass tar en rundtur i bygda 17.mai. Kjøreruta blir som følger:

Ca. 13:10 Avreise fra skoleplassen, så går ferden videre til Dokknes, så gjennom Laget over Brua til Sagåsen (snur på toppen), så via Kilen til Torskeberg (snur ved postkassene). Deretter på nytt gjennom Laget, via Hovet og Lia til Støle (snur med postkassene på toppen av bakken). Så går ferden til slutt via Hagane til Strømsland

NB! Vi får også hyggelig besøk av bilparade (veteranbiler og russebil?) fra Hope, som vil kjøre gjennom Laget og snu på skoleplassen ca. 11:00          

fredag 15. mai 2020

Pokemon GO har inntatt Laget

Som mange alt har oppdaget så har Pokemon GO inntatt Laget. 

Takket være superbruker LBPLAGET så det nå mulig å treffe på Pokemon flere steder i bygda. Dette gjelder eksempelvis Sagåsen, Hagane og ikke minst skoletomta.

Jakten er en god anldning til å komme seg opp av godstolen og ut på jakt.

NB! Fungerer nok på 17.mai også for de som synes det er lenge å sitte i bilen på skoletomta.


onsdag 13. mai 2020

17.mai program oppdatert


17.MAI 2020 I LAGET

Kl 11.30: Drive-in gudstjeneste på skoletomta v/ Sokneprest Robert Knudsen

Kl  12.10:  Drive-in tale og kransnedleggelse ved minnestøtta, etterfulgt av "Ja vi elsker"

Kl  13.30: Gråtass med anlegg tar en tur rundt i bygda og spiller 17-mai musikk


Gudstjeneste og Minnetale gjennomføres som Drive-in på skoletomta, retningslinjene er som følger:
·         Kom kun i bil
·         Ta med deg personer kun fra din engen husstand.
·         Alle blir værende i bilene under hele feiringen.
·         Åpne vinduer i bilene litt, ikke helt åpne.
·         Lyden fra gudstjenesten/minnetalen høres på høyttalere plassert på skoletomta.
·         Vi anbefaler å slå av bilen, ikke la den stå på tomgang.
·         Alle må følge anvisninger fra parkeringsvakter, parker på anviste plasser ca to meter mellom bilene.
·         Når feiringen er ferdig, reiser alle hjem 

Andre opplysninger:

* Handikappwc er åpen, men vi ønsker ikke kødannelse. Husk god håndvask.
* Det blir ikke salg av is, brus og kaffe (som først annonsert), da vi ikke har fått tillatelse til dette
* Det anmodes om at man venter og hilser på Gråtass ved egen innkjørsel


 

fredag 8. mai 2020

Sjømenn fra Laget som gav sitt liv for fedrelandet i krigen 1940 -1945

8.mai 2020 var det 75 år siden freden kom til Laget, og for å minnes dette ble det bli ringt med kirkeklokkene kl. 12:00. Noen betalte med sitt liv i kampen for fred og frihet. De kom aldri hjem til sine kjære. På minnestøtta i Laget minnes følgende av bygdas menn: 


Thomas Nævestad ble født 17. september 1907 i Holt. Foreldre: Thor Nævestad og Anne Tomine f. Aanonsen. Thomas Nævestad reiste første gang ut som messegutt på M/T Alcides den 28. januar 1931 og mønstret av i Liverpool 3. april 1933. Så fulgte mange båter, M/T Storstad, D/S Audun, M/T Credo, D/S William Blumer og til sist mønstrer han matros på: D/S HVOSLEF til Helmer Staubo den 31. juli 1939 i Tvedestrand.
HVOSLEF ble torpedert av den tyske ubåten U94, 2 nautiske mil øst for Fenwick Island, US East Coast, på reise fra Sagua la Grande til Boston. 6 av en besetning på 20 omkom. De befant seg tett opp til kysten av USA da torpederingen skjedde. Hans Lund fra Laget var også om bord og han overlevde torpederingen. En av Norges mest kjente krigsseilere, Ingvald Wahl, var i likhet med Hans Lund fyrbøter og han overlevde også.

Ivar Nævestad ble født den 26. oktober 1910 i Holt. Foreldre: Halvor Eriksen Nævestad og Maren f. Olsen. Ivar Nævestad var påmønstret som fyrbøter på D/S ASGERD tilhørende Jens & Bertrand Marcussen, Askerøy.
ASGERD var på reise i konvoi fra Methill til Sydney i konvoi. Skipet forsvant fra konvoien og ble siden ikke funnet. Hun ble trolig torpedert av tysk ubåt U137 (etter oppgave fra ubåten) 27. september 1940 i posisjon 54 N og 12 W. Alle om bord, 17 mann, derav 15 nordmenn omkom.

Alf Thomas Salvesen ble født 28. desember 1922 i Holt. Foreldre: Thomas Salvesen og Anna Karoline f. Torjussen. Alf Salvesen mønstret på M/T Ferncastle den 1. juli 1940 i Kingston. Så mønstrer han på M/T CALEDONIA som smører på Aruba den 12. desember 1940. Skipet tilhører Lorentzens Rederi i Oslo. Den 28. april 1941 blir skipet torpedert av tysk ubåt U 96 og senket på reise fra Aruba til Clyde via Halifax. 12 personer omkommer, deriblant Alf Salvesen.

Alfred Bertin Lund ble født 25. april 1911 på Tysnes. Foreldre: Hans Akselsen Lund, Tysnes og Inga f. Knudsen Hagane, Holt. Alfred Lund mønstret ut første gang som dekksgutt på D/S Erland den 8. september 1932. Ommønstret til lemper i Cardiff den 25.5.1933 og ny ommønstring på samme skip til fyrbøter i Blythe 16. oktober 1933. Så mønstrer han på M/S HAV den 12. desember 1939, denne gang som motormann.
M/S HAV hadde losset bygg i Suez fra Basra, og gikk derfra for Beirut 13. mai 1942. Bare en knapp time senere inntraff en voldsom eksplosjon midtskips, og en enorm vannmengde brøt inn over skipet. HAV var gått på en mine. En motormann i maskinen, Alfred Lund, ble drept, og en ble funnet død i sjøen. Flere av besetningen ble såret. Slepebåter fikk trukket HAV mot land og landsatt vraket. Berging ble ikke ansett mulig, og senere på sommeren ble vraket herjet av seks branner som reduserte skipet til skrapjern. To mann omkom. Alfreds bror Sverre Lund seilte også motormann på M/S HAV, men han mønstret av den 25. juni 1941 i Melbourne.

Harry Nicolay Stiansen ble født den 12. august 1924 i Holt. Foreldre: Johan Stiansen og Martha f. Tellefsen. Harry Stiansen mønstret ut som lettmatros på M/S Bidevind. Sammen med mange andre sjøfolk fra Laget og Hope reiste de til ‘Østlandet’ i slutten av januar 1940 for å mønstre ut.
Etter M/S Bidevind mønstrer Harry på M/T Albert L. Ellsworth den 2. februar 1942. Han blir utdannet til skytter ved Lunenburg i Canada som skytter nr. 2031. Han mønstrer så ut som matros/skytter på M/T Trondheim i New York den 21. januar 1943. Hans andre skip som skytter blir M/S TARIFA til Wilh. Wilhelmsen. Påmønstring i Swansea den 7. juni 1943.
M/S TARIFA blir torpedert den 7. mars 1944 da skipet befant seg 250 nautiske mil øst for øya Sokotra, i Det Indiske Hav, på reise fra Aden til Melbourne. To av besetningen omkom. Videre hadde skipet ombord 101 soldater, og en av disse omkom.

Oskar Alfred Lorentzen ble født 22. mars 1915 i New York. Foreldre: Alf Lorentzen, Søndeled og Emilie f. Nilsen. Oskar Lorentzen mønstrer på sitt første skip, D/S Nesttun av Tvedestrand, reder Birger Jordkjend. Så mønstrer han på D/S Gun i Cardiff den 3. januar 1942. Stilling på de to første skip er ikke oppført, men sannsynligvis seiler han i byssa, for på sitt siste skip D/S BJØRNVIK mønstrer han som kokk.
BJØRNVIK var på reise fra Newport til Fowley med 880 tonn kullbriketter. BJØRNVIK mistet konvoien og ble 28. januar 1942 helt uventet angrepet av fem tyske fly. Fem bomber traff, og praktisk pulverieserte vesle BJØRNVIK. Luker og skjærstokker fløy til værs sammen med en god del av lasten. Styrbord skuteside bulet ut, stormasten gikk over bord, og damp, røyk og flammer sto opp fra båtdekket i det samme som den siste bomben sprengte inn i skutesiden. Tre mann stupte over bord og huket seg fast i en bøye. Etter 17 timer ble de reddet. [11 nordmenn, tre briter, en polakk og en estlender omkom.]

Peder Torvildsen ble født den 20. august 1898 i Søndeled. Foreldre: Torvild Pedersen og Torine f. Langtvedt, Søndeled. Hans første utmønstring var med stålbarken «Stangholmen» som dekksgutt ut fra Risør den 26. november 1914. Peder ble utdannet styrmann og seilte på mange ulike skip. Karrieren inkluder seilinger både under 1. verdenskrig og alliert fart under 2. verdenskrig. Han var også med på torpedering.
Hans siste skip var M/T Alcides, tilhørende I.M.Skaugen. Han ble syk og døde 2.januar 1942 på hospital i Sydney, N.S.W. Australia. Gravlagt på Rookwood Cemetery, Sydney, Australia.


De falne ble hedret 8.mai 2020 med nedlegging av krans og militær honnør.torsdag 7. mai 2020

Fiskekort Songevann - Lisand


FISKEKORT

Priser: Sesongkort kr. 150,-   Ukekort kr. 50,-

Laget & Songe Fiskelag


Kjøp av fiskekort og fangstrapportering skjer fra 2020 på 


Gjeldende fisketider:
Sjøørret: 1. juni til 15. september
Laks: 1. august til 15. september  

Avgrensninger:
Døgnkvote pr. fisker 01/06 til 15/9: 1 sjøørret
Døgnkvote pr. fisker 01/08 til 15/9: 1 laks
Fra 15. aug skal hunnlaks settes ut i hele vassdraget 
I Lagstrømmen er det kun tillatt å fiske fra land

Laget & Songe Fiskelag
Styret