søndag 17. mai 2020

17.Mai i Laget 2020


 Årets 17.Mai feiring i Laget ble selvfølgelig spesiell. Det offisielle programmet startet med en drive-in gudstjeneste. Prest og klokker måtte i dag stå på utsiden av kirkeveggen, og kirkemuren gjøre tjeneste som prekestol. Høyttaleranlegget som var satt sørget for at lyden bar godt til alle bilene som var kommet. 


Sokneprest Robert Knudsen la i talen vekt på de verdier samfunnet vårt er bygget på, med utgangspunkt i den kjente lignelsen om mannen som bygde huset sitt på sand og mannen som bygde huset sitt på fjell.

Han hadde også med seg musikere og forsangere, som sørget for godlyd utover forsamlingen. Tusen takk for besøket!

Etter gudstjenesten var det tid for minnetalen, som i år ble holdt av Torvild Støle. Han minnet oss på hvilken broket forsamling det var på Eidsvoll som i 1814 klart å komme fram til en etter tiden veldig moderne grunnlov. Minnet ble også alle de falne på minnestøtta, som betalte med sitt live for vår frihet. Noen kom hjem, og i dag ble også de minnet. Det er viktig at vi tar vare på det de kjempet for.Ingen 17.Mai i Laget uten Gråtass. Etter den nasjonale salutten 13:00 tok Gråtass en god runde i bygda og spilte 17.Mai musikk.


Gratulerer med dagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar