fredag 11. juni 2021

Årsmøte Laget Vel og Laget IL 15. juni 2021 18:00

 


VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I LAGET VEL OG IL.

Det innkalles med dette til årsmøte i Laget Vel og Idrettslag

TIRSDAG 15 JUNI 2021 KL.18.00 VED KLUBBHUSET.


Saksliste:

1.       Velkommen, og valg av møteleder og referent

2.       Valg av 2 personer til å signere protokollen

3.       Referat fra året som har gått

4.       Økonomien i året som har gått

5.       Budsjett Laget Vel 2021

6.       Budsjett Laget Idrettslag 2021

7.       Valg

8.       Eventuelt

Møtet avholdes etter gjeldene korona regler. Det blir derfor dessverre ingen bevertning. Håper å holde møtet utendørs.

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å komme.

Hilsen Styret i Laget Vel og IL.

onsdag 9. juni 2021

Småbruk (Knabens) til salgs

Småbruk i Laget med båtplass / brygge til salgs. Lokalt ofte omtalt som "Knabens". Eiendommen er totalt med dyrket mark og skog på ca. 180 mål. For flere opplysninger se annonse på finn
 

lørdag 5. juni 2021

Årsmøtesaker - påmindelse

Som kjent planlegges årsmøte 15.juni. Hvordan det arrangeres vil avhenge av gjeldene covid-19 begrensninger. Agenda vil publiseres på Lagsida.

Minner om at årsmøtesaker må meldes innpå forhånd. Fint om saken er meldt inn til styre innen 10.juni. Sager kan sendes på mail til jfaers@gmail.com.

mandag 24. mai 2021

Idrettsbygg: Oppdaterte retningslinjer

Det er gjort en oppgang av regler for idrettsbygget for å svare på noen henvendelser som har kommet det siste året  

Husk også at at trimbygget ikke er noen treningssenter, men et trimbygg til felles glede for medlemmer. Reglene er utarbeidet for å gi et best mulig tilbud til flest mulig med en lavest mulig treningsavgift. For å oppnå dette subsidieres også driften av idrettslaget, samt donasjoner vi har vært så heldig å få. 

Minner også om ar  rett trening er bra for kroppen, men det er også risiko for skader. Dette gjelder ikke minst barn. Brukere har selv et ansvar for å trene og bruke apparater rett.

Covid 19 er ikke over. La oss hjelpe hverandre med å holde idrettsbygget åpnet. Følg regler ang. vask, antall personer, kun trene om du er frisk, osv.
 Oppdaterte regler idrettsbygg
 1)      Ansvar:

a.      All trening skjer på eget eller foresattes ansvar

b.      Det er ingen forsikring for brukere

c.       Alle har ansvar for å gjøre seg kjent med og følge retningslinjer oppslått på idrettsbygget

 

2) Aldersgrense

a.      Normalt 16 år

b.      11 til <16 år krever skriftlig godkjenning av foresatte

 3)      Tilgang

a.      Egen tilgang med telefon for medlemmer i treningsgruppe som er 16 år eller eldre

b.      Barn (11 – 16 år) sammen med foresatt eller i samråd med foresatt; et annet medlem som er 18 år eller eldre

c.       Barn under 11 år har ikke adgang

d.      Personer uten medlemskap har ikke adgang

e.      Unntak fra punkt d. for en person med ledsagerbevis som følger et handikappet medlem som trenger assistanse

 4)      Medlemskap og priser

a.      Det kreves medlemskap i Laget IL (eller Hope / Gjeving IL) for å bli medlem i treningsgruppe med tilgang til trimbygg.

b.      Kontingenten for medlemskap i treningsgruppen vedtas på årsmøtet til Laget Idrettslag, og har da gyldighet for et år

c.       Det kreves full treningsavgift fra 16 år

d.      Pris justeres måneden etter man har fylt 16 år, om man går fra barn til fullt medlemskap

e.      Pris for barn 11 til <16 år, 1/3 av normal pris + at det kreves medlemskap av en foresatt innenfor perioden barnet er medlem

 5)      Bruk       

a.      Rydding: Det er viktig at alle rydder etter seg (spesielt viktig for å muliggjøre et godt renhold)

b.      Prøvetime: Trimbygget kan testes 2 ganger før man selv velger å bli medlem. Dette avtales med en kontaktperson i Laget IL. Man kan da slå følge med et annet medlem som er 18 år eller eldre.

c.       Mislighold: Bruk av bygget er i stor grad basert på tillit. Misbruk av denne tilliten kan medføre tilgangen fjernes uten kompensasjon

 

mandag 17. mai 2021

17.mai i Laget 2021

Det ble også i år en verdig 17-mai markering i Laget, selv om covid-19 også i år satt en stopper for den tradisjonelle festen med tog og barneleker.

Markeringen begynte med 17. Mai gudstjeneste i Laget kirke 12:00. Starten ble «Ja vi elsker» sammen med resten av Norge. I prekenen minnet Robert oss på at vårt demokrati ikke er en selvfølge. Det mange i verden i dag som ikke har den friheten vi har, og vår frihet har generasjoner før oss kjempet fram.

Gudstjenesten ble avsluttet med Hans’ flotte variasjoner over «Alle fugler små de er», og det var både «gjøk og sisik» i orgelet.


Etter kirke tok folk (på sikker avstand med sin kohort) plass for minnetalen for de falne. I talen minnet Frank oss om handelsflåtens bidrag under andre verdenskrig. Den finansierte Norges krigsinnsats. Det være seg regjering og kongehus i London, og hjemmefronten hjemme i Norge. Men innsatsen kostet dem dyrt. En av ti kom aldri hjem, og mange av de som kom hjem var merket for livet.

Selv om det heller ikke i år ble noe 17.Mai tog med Gråtass i front, så tok Gråtass en runde i bygda med 17. Mai musikk for å hilse til de som var langs veien. Og jammen fikk i Gråtass etter hvert en liten hale av andre kjøretøy.

Gratulerer med dagen!lørdag 15. mai 2021

Gråtass 17.mai: Kjørerute


Ingen 17. Mai i Laget uten Gråtass.

Også i år tar Gråtass seg en rundtur i bygda for å spre litt 17. Mai stemning med flagg og musikk

Turen starter på skoleplassen 13:30. Deretter går turen til:

1) Dokkenes

2) Støle via Laget

3) Strømsland

4) Sagåsen

5) Torskeberg

fredag 14. mai 2021

Kanoer til utlån

 Kanoene som Laget Idrettslag har kjøpt inn for midler fra Gjensidige stiftelsen er sjøsatt. Kanoene er til gratis utlån og det ligger to i Lagkjenna og en i Likjenna.

 

Litt info / regler for utlån:

1.      Kanonene er for kortere dagsturer. Det er ingen reservering, men førstemann til mølla

2.      Kano legges tilbake, godt fortøyd der den ble lånt

3.      Ta med all søppel når turen er ferdig

4.      La noen vite at du er på padletur

5.      HUSK VEST! Skal brukes!

6.      Gi beskjed om det oppstår skader

7.      Kano kan etter avtale med Laget IL lånes for bruk andre steder eller flere dager. 

         Kontakt person John tlf. 91336346

 

COVID-19!

Vask / sprit padleåre, esinger og andre ko
ntaktpunkter før padleturen starter og etter at padleturen er avsluttet.

Du finner vaskesprit, tørkepapir og søppelpose i en boks for hver kano.