mandag 9. september 2019

Valg i Laget 9 september

Som alltid var det god stemning i det felles stemmelokalet i Laget for årets kommenvalg, fylkestingsvalg og kirkevalg.

Valgmedarbeiderene følger med på at alt går riktig for seg, og kommer med praktisk info om for de som trenger det.

Som for tidligere år var det servering av kaffe og nydelige nystekte vafler for de som ventet på tur, eller bare har lyst til å slå av en prat om politikk, bærhøsten, elg eller andre spennende temaer.

Husk at valglokalet stenger 20:00!!

Godt Valg !

fredag 6. september 2019

Kirkevalget 2019: Kandidater fra Laget

Det er valg  til Agder og Telemark Bispedømmeråd og Menighetsrådet i Holt Sokn 9.september, Til menighetsrådet er det to kanddater fra Laget:

* Rigmor Dahlstrøm Johnsen
* Bjørn Gustavsen Krabbesund


Om du ønsker gi disse en ekatra stemme. Mer informasjon for valgene finnes på under disse linkene:

Bispedømmerådet
Menighetsrådet

Godt Valg !

mandag 2. september 2019

Kommunestyre kandidater fra Laget

Vi minner om at det ved årets valg til kommunestyre er 4 kandidater fra Laget. Det er (i alfabetisk rekkefølge):

Birgit Kristin Fidgett, Senterpartiet
Lise Besserudhagen, Venstre
Monika Jeanette Johansen, Extra lista
Torvil Åsulf Støle, Rødt


Minner også om at:


Du kan gi dem en ekstra stemme!
Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange man ønsker på listen.

Du kan gi dem en stemme selv om du setmmer på andre parti!
Det er også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.