fredag 6. september 2019

Kirkevalget 2019: Kandidater fra Laget

Det er valg  til Agder og Telemark Bispedømmeråd og Menighetsrådet i Holt Sokn 9.september, Til menighetsrådet er det to kanddater fra Laget:

* Rigmor Dahlstrøm Johnsen
* Bjørn Gustavsen Krabbesund


Om du ønsker gi disse en ekatra stemme. Mer informasjon for valgene finnes på under disse linkene:

Bispedømmerådet
Menighetsrådet

Godt Valg !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar