mandag 2. september 2019

Kommunestyre kandidater fra Laget

Vi minner om at det ved årets valg til kommunestyre er 4 kandidater fra Laget. Det er (i alfabetisk rekkefølge):

Birgit Kristin Fidgett, Senterpartiet
Lise Besserudhagen, Venstre
Monika Jeanette Johansen, Extra lista
Torvil Åsulf Støle, Rødt


Minner også om at:


Du kan gi dem en ekstra stemme!
Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange man ønsker på listen.

Du kan gi dem en stemme selv om du setmmer på andre parti!
Det er også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar