tirsdag 27. august 2019

Veien mellom Laget og Gjeving stengt

Ve Det vil i perioden frem til midten  desember bli utført etterlengtet vedlikeholdsarbeid på veien mellom Laget og Gjeving fra Stølesvingen og fram til Støle. Det vil bli hugget og ryddet langs veitraseen, det vil bli laget nye grøfter (noe som krever en del sprengningsarbeid) og det vil bli gjort en del masseutskiftninger.

I denne perioden vil veien være stengt!
  • Det vil bli muligheter til å kjøre fra / til eindommer langs veien, men det må beregnes ventetid på 20 minutter. Dette for å sikre trygg passering.
  • Skolebussen vil gå som normalt.
  • Unntaket er ved enkelte operasjoner, som ved masseutskiftninger. Da vil deler av veien være helt stengt.
  • Arbeidet vil normalt pågå fra mandag til lørdag fra 07:00 - 20:00 
Kontraktør vil holde beboere oppdatert blant annet via facebook. De er også tilgjenglige for spørsmål.

Arbeidet har alt begynt med hogst og rydding.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar