tirsdag 27. august 2019

Veien mellom Laget og Gjeving stengt

Ve Det vil i perioden frem til midten  desember bli utført etterlengtet vedlikeholdsarbeid på veien mellom Laget og Gjeving fra Stølesvingen og fram til Støle. Det vil bli hugget og ryddet langs veitraseen, det vil bli laget nye grøfter (noe som krever en del sprengningsarbeid) og det vil bli gjort en del masseutskiftninger.

I denne perioden vil veien være stengt!
  • Det vil bli muligheter til å kjøre fra / til eindommer langs veien, men det må beregnes ventetid på 20 minutter. Dette for å sikre trygg passering.
  • Skolebussen vil gå som normalt.
  • Unntaket er ved enkelte operasjoner, som ved masseutskiftninger. Da vil deler av veien være helt stengt.
  • Arbeidet vil normalt pågå fra mandag til lørdag fra 07:00 - 20:00 
Kontraktør vil holde beboere oppdatert blant annet via facebook. De er også tilgjenglige for spørsmål.

Arbeidet har alt begynt med hogst og rydding.

søndag 25. august 2019

Valglokalet i Laget åpnet 09. September


Valglokalet i Laget er åpent
9. september 2019

kl. 10:00 - 13:00
kl. 17:00 - 20:00
Sted: Klubbhuset til Laget IL (Skolen)

Kirkevalget følger samme tid og sted

Flere detaljer om blant annet muligheten for å forhåndsstemme finnes på Valgkortene  alle stemmeberettige har mottatt i posten.

GODT VALG !

onsdag 21. august 2019

Info møte om veiutbedring 26. august 2019

Nå skal utbedring av vei mellom Laget og Gjeving starte. Det blir et kort informasjonsmøte for de som er intressert.

Tid: Mandag 26. August kl. 18:00
Sted: Klubbhuset (tidligere Laget skole)


Velkommen!

De førtse maskinene er alt på plass.