Laget Vel og IL

Laget Vel og Laget IL har et felles styre som har som mål å samarbeide for det beste for bygda vår.


Styret for 2023:

  • Leder: John Henrik Stiansen
  • Nestleder: Hans Inge Rosland
  • Sekretær: Kai Hagane
  • Kasserer: Jarle Torbjørnsen
  • Styremedlemmer:  Lars Erik Songe, Katrine Odd, Signe G. Aasen, Ellen Johanne Hagane Færsnes, Stig Roar Brandslet
  • Vara: Helen B. Knutson
Ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på
eller om dere har saker som dere ønsker fokus på!Medlemskap i Laget IL:

Årsmøte for 2023 har vedtatt følgende medlemskapskontingenter:

  •  250 kr/år for ett medlem og første medlem i en familie
  • + 100 kr/år pr. ekstra familiemedlem (16 år og eldre)
  • + 50 kr/år pr. barn (opp til 16 år)


Tidligere årsmøtereferater:
2015
2016
2017