Laget Vel og IL

Samarbeidet mellom Laget Vel og Laget IL fortsetter med felles styre. Målet er å samarbeide for det beste for bygda vår.


Styret for 2020 består av følgende medlemmer:
  • Leder: John Færsnes
  • Nestleder: Kai Hagane
  • Sekretær: Beate Løvdal
  • Kasserer: Jarle Torbjørnsen
  • Styremedlemmer:  Lars Erik Songe, Katrine Odd, John Henrik Stiansen, Karin M. Fiane og John Bjarne Johnsen.
  • Ungdomsrepresentant: [Ingen kandidat]
  • Vara: Hans Inge Rosland og Nina S. Heggeland
  • Revisorer: Frank Gustavsen og Kjell Inge Dyngvold


Ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på
eller om dere har saker som dere ønsker fokus på!
Tidligere årsmøtereferater:
2015
2016
2017