Bo i Laget

På denne siden står det litt om Laget, boliger, Byggekomitè og eiendommer til salgs

Om Laget
Laget er en bygd på Sørlandskysten midt imellom Risør og Tvedestrand. Laget er en del av Tvedestrand kommune, selv om postadresse er 4950 Risør.
Sentrum til Laget finner du langs Lag-strømmen (også kaldt Lag-elva) som binder sammen Nævstadfjorden og Sannesfjorden. Brua over Lag-strømmen er det mange som har krysset på vei til Sørlandet camping eller Lyngør.


Utsikt oppover Lagstømmen, sett fra Lagbrua

Laget er sjønært og landlig, med både Tvedestrand sentrum og Risør sentrum 15 - 20 minutters kjøretur unna.

I Laget bor det offiselt i underkant av 200 personer, men det er mange flere enn dette som anser Laget som sitt hjemsted. Noe som bekreftes av at Laget Idrettslag har flere medlemmer enn det er mennesker bosatt i bygda.

Laget har et aktivt foreningsliv som de siste årene er gjort store investeringer i felles verdier. Her er ny lekeplass, oppdaterte lokaler for enhver anledning (se utleie), ny snøskuter for lysløype og nytt idrettsbygg stod ferdig høsten 2014. Her investeres det også i trivsel i form av ulike aktiviteter, som felles barnelek, trim, quiz, strikkekvelder, basarer, turer, m.m.
Så i Laget er det gode muligheter for den som ønsker å utfolde seg sammen med andre, men også god plass til den som har det travelt nok med andre ting eller ikke vil ha det så travel.


Bolig i Laget
Bebyggelsen i Laget består i dag av eneboliger bygget i løpet av de siste 200 år. Mange av de eldste ligger på gamle gårder og småbruk, men det er også flere eldre hus langs Lag-strømmen .
I Laget er det god plass til flere hus. Som de fremgår av Tvedestrands kommuneplan er det avsatt store områder til nye boliger (se kart fra kommuneplan nedenfor). Det kan også søkes om å bygge hus i nærheten av eksisterende bebyggelse. Her er grunneiere som er positive til å selge tomter og kommuneadministrasjonen er også positive til boligbygging i Laget.

Kommunens nåværende arealplan for Laget.Kilde: Gisline link her. 
  NB! Kommuneplanen er nå under revidering.

På det åpne markedet omsettes det typisk et par brukte boliger i Laget hvert år.

Byggekomitè
For økt bygging av nye boliger har Laget Vel har nedsatt en Byggekomité. Komiteen skal formidle, veilede, koordinere, ta egne initiativ og synliggjøre muligheter. Det betyr i praksis å snakke med de som kan tenke seg bolig i Laget og grunneiere som vil selge tomter for å hjelpe dem med praktiske og formelle ting som må gjøres for å få igangsatt husbyggingen.
Ta gjerne kontakt med komiteen dersom du:
·         Ønsker bolig i Laget, kanskje i dag eller kanskje senere?
·         Har tomter i Laget du vil selge?
·         Har ideer eller innspill til fremtidig boligutvikling i Laget
Komiteen består av: Kai Hagane (leder), Kristian Martin Kristensen & John Færsnes
Kontakt info: kai.hagane@live.com eller +47 95198186

Hus, hytter og tomter til salgs.
Her er info om hus, hytter og tomter til salgs. For verifisering og flere detaljer må selger kontaktes.


__________________________________________________________
Romundstadveien 45

Velholdt og innholdsrik enebolig med flott sjøutsikt
Bilde fra Finn.no

 
 

 
 

1 kommentar: