Idrettsbygg


LagetIL.jpg

Laget Idrettslag
Idrettsbygg
Trimbidrag og regler


Trimbidrag (oppdatert okt 2022):

Pr. kalendermåned

300,-*

6 måneder**

1100,-*

12 måneder**

1700,-*

Pr. kalender måned (11-15 år)

150,-*

6 måneder Barn** (11-15 år)

400,-*

12 måneder Barn** (11-15 år)

550,-*


* I tillegg kreves det medlemskap, for detaljer se regler nedenfor

Oppdaterte regler idrettsbygg (pr. jan 2023)
 1)      Ansvar:

a.      All trening skjer på eget eller foresattes ansvar

b.      Det er ingen forsikring for brukere

c.       Alle har ansvar for å gjøre seg kjent med og følge retningslinjer oppslått på idrettsbygget 

2)     Aldersgrense

a.      Normalt 16 år

b.      Barn 11 til <16 år krever skriftlig godkjenning av foresatte

 3)    Tilgang

a.      Egen tilgang med telefon for medlemmer i treningsgruppe som er 16 år*** eller eldre

b.      Barn (11*** – 16 år) sammen med foresatt eller i samråd med foresatt; et annet medlem som er 18 år eller eldre

c.       Barn under 11 år har ikke adgang

d.      Personer uten medlemskap har ikke adgang

e.      Unntak fra punkt d. for en person med ledsagerbevis som følger et handikappet medlem som trenger assistanse

 4)      Medlemskap og trimbidrag

a.      Det kreves medlemskap i Laget IL (eller Hope / Gjeving IL)**** for å bli medlem i treningsgruppe med tilgang til trimbygg.

b.      Kontingenten for medlemskap i treningsgruppen vedtas på årsmøtet til Laget Idrettslag, og har da gyldighet for et år

c.     Det kreves fullt trimbidrag for det året man fyller 16

e.     Bidrag for barn 11 til <16 år, har en egen pris + at det kreves medlemskap av en foresatt innenfor perioden barnet er medlem

 5)      Bruk       

a.     Rydding: Det er viktig at alle rydder etter seg (spesielt viktig for å muliggjøre et godt renhold)

b.     Bruk kun rene innesko i sal

c.     Det er ikke tillatt med oppbevaring av private eiendeler på trimbygget

d.     Termostater skal ikke stilles opp

e.     Sjekk at dør er lukket og låst når du går

f.     Vis hensyn til andre brukere

g.     Det er ikke tillatt med egentrening når det gjennomføres fellestreninger

h.     Sjekk at dør er lukket og låst når du går

i.     Prøvetime: Trimbygget kan testes 2 ganger før man selv velger å bli medlem. Dette avtales med en kontaktperson i Laget IL. Man kan da slå følge med et annet medlem som er 18 år eller eldre.

j.     Mislighold: Bruk av bygget er i stor grad basert på tillit. Misbruk av denne tilliten kan medføre tilgangen fjernes uten kompensasjon


Er der noe som har blitt ødelagt / skadet kontakt Hans (47485354).


 
Ny eller endret tilgang:
For å registrere din tilgang til idrettsbygget, trenger vi følgende informasjon:  Fullt navn, mobilnummer (som skal brukes til å låse opp døren), epostadresse, type medlemskap, fødselsdato (DD.MM.ÅÅ) og adresse. Dette sendes til Anette på epost: anette_s_85@yahoo.no /tlf 95273672, eller til Reidunn på epost reidunn.kaddeberg@gmail.com /tlf 95053653. Ved registrering velger du om du vil ha faktura tilsendt (post eller epost), eller om du vil gjøre betaling direkte til konto: 2801.36.72743. Merk da betalingen med navn. Ved registrert betaling vil du få en bekreftelse på SMS om tilgang til bygget.

**Helårs-og halvårs tilgang gjelder alltid fra nyttår eller f.o.m. juli (vi følger kalenderår).
 
Allerede registrert?
Alle som er registrerte hel-og halvårs brukere av idrettsbygget, vil automatisk få tilsendt ny faktura for fornyelse av tilgang i forkant av at tilgangen utløper. Tilgangen blir fornyet så snart betalingen er registrert. Manglende betaling ansees som ikke ønskelig med fornyelse, og tilgangen stenges.

*** 11 og 16-års grense
Man regnes som 11 år det året man fyller 11 år (uansett når på året man er født) og 16 år som det året men fyller 16 år.

**** Samarbeid med Hope IL og Gjeving IL
Har du betalt aktivt- eller familiemedlemskap i et av ovennevnte idrettslag, vil du også få mulighet til å benytte treningstilbudet vårt til samme priser. Kontakt kasserer eller annet styremedlem i ditt idrettslag for å sende bekreftelse på ditt medlemskap til oss. Det kan meldes til Reidunn (reidunn.kaddeberg@gmail.com).Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar