mandag 20. februar 2012

Akedag

Søndag 19. februar var det akedag på knabens jordet. En flott bakke, som fartet godt! Vi hadde bål og grill. Det var litt kaldt , men over 35 store og små var innom for å ake. MORO!!

lørdag 11. februar 2012

For dere som skal søke barnehageplass.

Som dere sikkert vet er fristen for å søke barnehageplass 1. mars. Alle barn som er født før 1.september i fjor har krav på plass.
I laget har vi ingen egen barnehage, derfor er det greit å vite dette: I Villa Utsikten går det 5 barn fra Laget, i Bøklia et barn, og på Hope barnehage går det tre barn. Husk at Hope hører til Risør kommune, noe som gjør at du kun får plass der, om de ikke har noe ledig i Tvedestrand kommune(og at de selvsagt har ledig der).
På www.Tvedestrand.kommune.no står det om de forskjellige barnehagene, og der ligger også søknadskjemaet!
Husk å merke søknaden med distriktet Laget, og at du ønsker evnt. å velge en barnehage som har andre barn fra Laget.

Lykke til!

AKEDAG


AKEDAG
Søndag 19. februar blir det akedag fra kl 13.00 på Knabensjordet (Rett etter brua). Vi kjører opp akebakke, og fyrer opp bål og grill. Så ta med egen mat og drikke! Vi håper å se både store og små leike seg i snøen!
Velkommen!

Hilsen Laget IL og vel

onsdag 8. februar 2012

RESULTATLISTE SKIRENN 5. FEB

0- 5 år Rød løypex1
Navn Klubb Starttid

Anna Ekedal Gjeving IL
Bendik Hagane Laget IL
Vemund Hagane Laget IL
Sigrid Isaksen Gjeving IL
Magnus S. Dyngvold Laget IL
Mathias S. Dyngvold Laget IL
Jens Christensen Gjeving IL
Nataniel Sandnes Hope IL
Håkon Olsen Hope IL
Magnus U. Marcussen Gjeving IL
Mathilde Hagane Hope IL
Emilie Pedersen Laget IL

6-9 år Grønn løypex1
Navn Klubb Starttid

Sander Blesvik Gjerstad IL
Endre Ekedal Gjeving IL
Eivind Ekedal Gjeving IL
Aksel Isaksen Gjeving IL
Felix Grimsland Hope IL
Brage Grimsland Hope IL
Oskar Isaksen Hope IL
Adrian Sandnes Hope IL
Martine Gangdal Gjeving IL
Simen Hagane Hope IL
Isak Hagane Laget IL
Benjamin Myhre Laget IL


10-12 år gul løypex1
Navn Klubb Starttid

Henrik Gangdal Gjeving IL
Aurora Digernes Risør
Joakim Songe Hauge Laget IL

13-15 år gul løypex2 Innkom
Navn Klubb Starttid tid Sluttid Nr.

Maria Hagane Laget IL "15.17 1


Den som vil
Turklasse gul løypex3

Navn Klubb Starttid
Gøran Isaksen Gjeving IL
Ola Dyngvold Laget IL
Anne Klara Thorsen Laget IL
Jens Hagane Laget IL


NYTT SKIRENN SØNDAG 4.MARS

tirsdag 7. februar 2012

Venner til lagsiden

Vi ønsker flere venner til lagsiden vår, Så dere som er på facebook, trykk liker nederst på siden vår! Og foreslå den gjerne for alle som har noe tilknytning til Laget!! Vi ønsker å nå ut til flest mulig, og kom gjerne med tips til saker!!

skirenn 5.februar

Det var godt oppmøte på søndagens skirenn, selv om været var noe kaldt. Men det hjelper med varm mat og drikke fra kiosken. ca 40 deltakere deltok fra Laget, Hope, Gjeving og Risør og Tvedestrand. Takk til Frank hagane og Bente songe for bilder, da fotografen var syk! Resultatlister kommer seinere.


torsdag 2. februar 2012

referat årsmøte i IL og VEL

ÅRSMØTE PÅ LOKALET 26.01.2012
LAGET VEL OG LAGET IL
Det var ca. 27 fremmøtte, vi serverte påsmurte rundstykker, kaker og kaffe.
Harry ønsket velkommen.

Sak 1. Innkalling – godkjent.

Sak 2. Valg av referent – Kirsti

Sak 3. Valg av møteleder – Kristian M

Sak 4. Orientering fra Tel Ag.
Bjørge Vågsmyr orienterte om at legging av fiberkabelen i bygda nå nærmer seg ferdig. Det vil si at alle vil nå få ca. 2GB hastighet. Det vil bli stor forskjell fra tidligere, da har vi hatt ca. 500mB hastighet. Det vil også bli mulighet for å få fiberkabel til hver enkelt husstand. Det vil da være ønskelig for Tel Ag at vi i Laget Vel lager en liste over hvem som kan være interessert. Dette for å kunne gi best mulig pris til hver og en. Jo flere jo bedre .For å kunne få fiber til flere husstander enn de som er tilknyttet strekningen mellom Lisand og Trafo kiosk ved Strømslandskleiva, kan det bli aktuelt med dugnad for å få til dette.

Sak 5. Referat fra kasserer.
Se eget referat vedlagt.
Henry gikk igjennom regnskapene til både Laget IL og Laget Vel.
Regnskapene ble godkjent. Etter noe justering, ble også budsjettene godkjent.

Sak 6 Referat fra formannen.
Se eget referat vedlagt.
Harry leste referatet fra formannen – godkjent.

Sak 7 Medlems kontigent Laget vel
Kontigenten er ikke sendt ut for året 2011. Vi har fått tilbakemelding på at den har vært savnet. Harry orienterte om hvorfor den ikke har vært sendt ut. Det har vært stor dugnadsinnsats og store arrangementer i 2011, derfor valgte styret og ikke sende ut medlemskontigent. Men den vil komme ut nå for 2012. ( Dette gjelder Velet). Kontingenten til IL ble sendt ut, men det ble ikke foretatt purring på denne.
Beløpet på kontigentene skal forbli uendret, men passive medlemmer skal endres til støttemedlemmer. Når det gjelder hvem som er familie i familekontigenten, så skal det være de som har registrert adresse i husstanden.

Sak 8 Støttekontigent Laget Vel
Det ble vedtatt på årsmøtet at det skal sendes ut giro med støttekontigent for Laget Vel. Det er frivillig å støtte.Sak 9 Lekeplass/Uteareal rundt klubbhuset.
Ellen Johanne orienterte om EUs nye lover og regler for å anlegge lekeplass. Det er nå kommet inn kr. 113.000,- i merkede midler til den nye lekeplassen.
Se budsjett og framdrift fra Ellen Johanne. Det er ønskelig at det blir satt opp datoer for dugnad så snart som mulig, slik at bygdas folk kan avsette tid til å hjelpe til. Det må settes opp en arbeidsgruppe som står ansvarlig for å holde framdriften. Styret organiserer dette.

Sak 10Evaluering av felles styre.
Etter 1 års samdrift kom det ikke inn noen ønsker om endringer av styret. Bygdas folk er fornøyd med hvordan styret fungerer.

Sak11 Kjønnsfordeling i NIF og NIFs organisasjonsledd.
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

Eventuelt:
 Henry orienterte rundt erstatnings sak på skolebygget, og forklarte hvorfor vi har godtatt beløpet fra forsikringsselskapet.
 Kristian Martin orienterte om byggefeltgruppa. De har ikke fått jobbet noe særlig med saken forløpig, men håper å komme sterkere tilbake i 2012. Tvedestrand Kommune virker positive.
 Fartsdumpene i Laget.
Fartsdumpene har hatt positiv effekt, men det er ønskelig med flere. Det er også ønskelig med en rundkjøring i Lag-krysset. Her skjer flere ulykker hvert år. Vi må holde dialog med Vegvesenet om disse sakene.
 Hjelp til arrangementer.
Det er ønskelig fra styret at bygdas folk settes seg opp på en liste over arrangementer de kan hjelpe til med. Det kan være vanskelig å få folk til å hjelpe til. Det ble vedtatt å sende ut et skriv i postkassene, hvor folk setter som opp i en type personbank.Laget 1/2-12