mandag 14. desember 2020

Julaften i Laget kirke, link til påmelding

Gudstjeneste Laget kirke
Julaften 24. desember kl. 14:00


OBS! Påmelding nødvendig grunnet smittevern!

men fremdeles ledige plasser!

Påmelding til kirkekontoret kan gjøres flere måter:

Prost: Ragnhild E. Floberg, Organist: Solveig Smith, Kirketjener: Anne Klara Thorsen

Velkommen!

Vi følger smittevernreglene!