onsdag 13. mai 2020

17.mai program oppdatert


17.MAI 2020 I LAGET

Kl 11.30: Drive-in gudstjeneste på skoletomta v/ Sokneprest Robert Knudsen

Kl  12.10:  Drive-in tale og kransnedleggelse ved minnestøtta, etterfulgt av "Ja vi elsker"

Kl  13.30: Gråtass med anlegg tar en tur rundt i bygda og spiller 17-mai musikk


Gudstjeneste og Minnetale gjennomføres som Drive-in på skoletomta, retningslinjene er som følger:
·         Kom kun i bil
·         Ta med deg personer kun fra din engen husstand.
·         Alle blir værende i bilene under hele feiringen.
·         Åpne vinduer i bilene litt, ikke helt åpne.
·         Lyden fra gudstjenesten/minnetalen høres på høyttalere plassert på skoletomta.
·         Vi anbefaler å slå av bilen, ikke la den stå på tomgang.
·         Alle må følge anvisninger fra parkeringsvakter, parker på anviste plasser ca to meter mellom bilene.
·         Når feiringen er ferdig, reiser alle hjem 

Andre opplysninger:

* Handikappwc er åpen, men vi ønsker ikke kødannelse. Husk god håndvask.
* Det blir ikke salg av is, brus og kaffe (som først annonsert), da vi ikke har fått tillatelse til dette
* Det anmodes om at man venter og hilser på Gråtass ved egen innkjørsel


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar