søndag 28. januar 2018

Velkommen til Årsmøte Laget Vel & ILDet innkalles med dette til årsmøte i Laget Vel og Laget Idrettslag.

Onsdag 31.Januar 2018 kl. 19:00 på Klubbhuset.

Saksliste:
1.    Velkommen, og valg av møteleder og referent
2.    Valg av 2 personer til å signere protokollen
3.    Referat fra Leder, Idretten og byggekomite
4.    Referat fra kasserer
5.    Budsjett Laget vel
6.    Budsjett Laget Idrettslag
7.    Kontingent 2018 for Laget Idrettslag
8.    Grusprosjektet, veien videre.
9.    Valg
10.Eventuelt

Enkel bevertning.

Vi håper at så mange som mulig av dere har mulighet til å komme.Hilsen Styret.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar