søndag 20. januar 2013

ÅRSMØTE - endelig saksliste


LAGET VEL OG IDRETTSLAG INVITERER TIL ÅRSMØTE

Torsdag 24.01.2013 - kl.19.00 - på Lokalet


Saksliste:
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Referat fra Formann
 • Referat fra Kasserer
 • Vel og IL - veien videre etter 2 år med felles styre
 • Styresammensetning
 • Valg av nytt styre
  Valgkomiteen har jobbet godt, så det skal være forslag til alle vervene :-)
 • Orienteringer: Fiber, Brann
 • Eventuelt
Mulig det kommer en sak til om lovendring for idrettslag. 

Enkel bevertning.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme :-)


Hilsen
Styret i Laget Vel og Il

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar