lørdag 26. mars 2022

Innspill til kommunen - Påmindelse

 Hvordan kan flere få det bedre i Laget?

Minner om at det fremdeles er tid og rom for flere ulike innspill og ideer som kan spilles inn til kommunen via Gjestebudet. Hvordan kan vi på ett eller flere av områdene nedenfor bli et enda bedre sted?

  • Sosiale arenaer og lokale møteplasser
  • Omdømme og attraktivitet
  • Bolig og bosettelse, hvordan oppnå tilflytting
  • Bedrifter og næringsetablering
  • Folkehelse og rekreasjon
Forslag kan som kjent sendes til styre, enten muntlig eller på mail (kai.hagane@live.com)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar