tirsdag 15. mars 2022

Utvikling for Laget - Innspill til kommunen via gjestebud

Politikere i Tvedestrand har uttalt at de ønsker små og store innspill på hvordan lokalsamfunn kan utvikles. Dette er tenkt å gjøres via gjestebud. Styret i Laget Vel og Idrettslag har mottatt invitasjonen til et slikt gjestebud.

Dette vil være en samtale der en gjestebudvert samler innspillene og tar de med til kommunen. For mer bakgrunn og eksempler se artikkel i Tvedestrandsposten som bildet er hentet fra.

Typiske temaer er

  • Sosiale arenaer og lokale møteplasser
  • Omdømme og attraktivitet
  • Bolig og bosettelse, hvordan oppnå tilflytting
  • Bedrifter og næringsetablering
  • Folkehelse og rekreasjon


Det er mye som er positivt i Laget, eksempelvis:

  • Naboer som hjelper hverandre når det trengs
  • Flotte steder som er en fryd for øye takket være eieres innsats
  • Vi har felles møteplasser og tilbud, som lekeplass, idrettsbygg, turløyper
  • Mange bidrar til og deltar på ulike aktiviteter og arrangementer 
  • Vi har personer som bor utenfor bygda som tar del i vårt fellesskap

Hvordan Laget kan bli et enda bedre sted for flere? Gjestebudet utfordrer oss på dette og styre ønsker alle forslag velkommen. Stort og smått. Boliger og arealplan vil selvfølgelig bli en del av styres innspill, men er det noen gode måter å gjøre dette på? Eller har du noen gode ideer til noe helt annet som kan glede eller utvikle Laget?

Snakk med noen i styre eller send forslaget ditt på e-mail til kai.hagane@live.com innen 28.mars 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar