tirsdag 24. januar 2012

Årsmøte

Årsmøte

Laget Vel og Laget Idrettslag
På Lokalet
Torsdag 26 Januar kl 19.00

Saker:
 Valg av referent
 Valg av møteleder
 Orientering fra TE-LAG om bredbånd i Laget ( muligheter)
 Referat fra Kasserer
 Referat fra Formann
 Medlemskontingent Laget IL
 Støttekontingent Laget VEL
 Lekeplass / Uteareal rundt klubbhuset
 Lov endring for Idrettslagene
 Evaluering av felles styre etter ett års virke
 Eventuelt
o Gjeldsnedbetaling IL
o Orientering vedrørende forsikringssak på klubbhuset (skolen)
o Byggefelt gruppen
o Vei utbedring
o Hjelp i arrangementer


Bevertning

Vi håper så mange som mulig har mulighet til å komme 

Vi håper å være ferdig ca kl 21.00


Vennlig hilsen
Laget Idrettslag og Laget Vel


PS: Det er ikke valg i år, da sittende styret er valg for 2 år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar