mandag 12. januar 2015

Valg for Menighetsrådet 2015

MENIGHETSRÅDSVALGET 14. SEPTEMBER 2015
 FOR HOLT MENIGHET
(Laget hører til Holt menighetsrsåd)
 
I snart 26 år har Anne Klara Thorsen vært et trofast medlem i menighetsrådet.
I mange år var hun det eneste medlemmet fra Laget.  Stor var hennes glede
da både Harry Stiansen og Kristian M. Christensen stilte til valg.  Lagets
befolkning tok ansvar og gikk til valgurnene -begge ble valgt inn i rådet.
Kristian M var med i 6 år og Harry er fremdeles med. Her har de gjort en stor jobb og Harry ble også leder for fellesrådet for alle menighetene i kommunen i like mange år.
Nå har både Harry og Anne Klara sagt nei til gjenvalg!
Som medlem i nominasjonskomiteen for Holt meningshetsråd har jeg et sterkt ønske om at Laget etter høstens valg fremdeles har medlemmer i menighetsrådet.
Vi trenger noen som vil jobbe for kjerkas ve’ og vel slik at vi fremdeles kan samles
her i vårt hus, både i sorg og i glede.
Så når jeg banker på din dør håper jeg du vil vurdere om du vil gjøre en innsats for
Laget og kjerkas arbeid.
… og husk; Er du medlem i den norske kirke kan du stille til valg.
 
NB!
Allerede nå vil jeg også oppfordre alle stemmeberettige til å stemme når menighetsrådsvalget skal avgjøres 14. september 2015
 
Vennlig hilsen
Torunn M. Songe
torunn.songe@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar