onsdag 31. august 2011

Derfor skal du stemme ved kirkevalget!


Mandag 12.september er det valg på nye menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske kirke. Kirkevalgene ble innført for å få økt demokrati i kirken, og er åpent for alle kirkens medlemmer som er fylt 15år. De som blir valgt inn i menighetsrådet får mulighet til å fremme saker en syns er viktige og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn. Oppgavene er mange og svært allsidige.


Laget kirke er for mange av oss et viktig samlingssted både i gledesrus og i den dypeste sorg. Men den representerer også tradisjon og et viktig kulturminne. Omfattende restaurering ble utført i forbindelse med 100 års jubileet i 2008, men det er viktig at vi fortsetter å ta vare på landemerket vårt, og den beste måten vi kan gjøre det på, er å sørge for at vi har representanter i menighetsrådet.
Våre kandidater er Anne Klara og Harry, og vi er veldig glade for at de tar på seg dette ansvaret på vegne av Laget.

Anne Klara Hagane Thorsen, 60år, Barnehagearbeider.
Anne Klara har tre-fire perioder i Holt Menighetsrpd og mener det er viktig at Laget er representert i menighetsrådet for å ivareta Laget kirke, kirkegården og menigheten i Lagets interesser.

Harry Stiansen, 50år, Prosjektleder.
1: Et offentlig verv som alle må dele ansvaret for.
2: Kirkebygga må bli tatt skikkelig vare på. De representerer viktige kulturminner.
3: Fortsette med folkelige arrangementer i kirken.


Sted for å avgi stemme er klubbhuset, mandag 12.september kl 10-13 og 17-20.
Forhåndsstemmer avgis på Kirkekontoret i Vatnegården, og trenger du noe mer informasjon kan du besøke www.kirkevalget.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar