mandag 24. mai 2021

Idrettsbygg: Oppdaterte retningslinjer

Det er gjort en oppgang av regler for idrettsbygget for å svare på noen henvendelser som har kommet det siste året  

Husk også at at trimbygget ikke er noen treningssenter, men et trimbygg til felles glede for medlemmer. Reglene er utarbeidet for å gi et best mulig tilbud til flest mulig med en lavest mulig treningsavgift. For å oppnå dette subsidieres også driften av idrettslaget, samt donasjoner vi har vært så heldig å få. 

Minner også om ar  rett trening er bra for kroppen, men det er også risiko for skader. Dette gjelder ikke minst barn. Brukere har selv et ansvar for å trene og bruke apparater rett.

Covid 19 er ikke over. La oss hjelpe hverandre med å holde idrettsbygget åpnet. Følg regler ang. vask, antall personer, kun trene om du er frisk, osv.
 Oppdaterte regler idrettsbygg
 1)      Ansvar:

a.      All trening skjer på eget eller foresattes ansvar

b.      Det er ingen forsikring for brukere

c.       Alle har ansvar for å gjøre seg kjent med og følge retningslinjer oppslått på idrettsbygget

 

2) Aldersgrense

a.      Normalt 16 år

b.      11 til <16 år krever skriftlig godkjenning av foresatte

 3)      Tilgang

a.      Egen tilgang med telefon for medlemmer i treningsgruppe som er 16 år eller eldre

b.      Barn (11 – 16 år) sammen med foresatt eller i samråd med foresatt; et annet medlem som er 18 år eller eldre

c.       Barn under 11 år har ikke adgang

d.      Personer uten medlemskap har ikke adgang

e.      Unntak fra punkt d. for en person med ledsagerbevis som følger et handikappet medlem som trenger assistanse

 4)      Medlemskap og priser

a.      Det kreves medlemskap i Laget IL (eller Hope / Gjeving IL) for å bli medlem i treningsgruppe med tilgang til trimbygg.

b.      Kontingenten for medlemskap i treningsgruppen vedtas på årsmøtet til Laget Idrettslag, og har da gyldighet for et år

c.       Det kreves full treningsavgift fra 16 år

d.      Pris justeres måneden etter man har fylt 16 år, om man går fra barn til fullt medlemskap

e.      Pris for barn 11 til <16 år, 1/3 av normal pris + at det kreves medlemskap av en foresatt innenfor perioden barnet er medlem

 5)      Bruk       

a.      Rydding: Det er viktig at alle rydder etter seg (spesielt viktig for å muliggjøre et godt renhold)

b.      Prøvetime: Trimbygget kan testes 2 ganger før man selv velger å bli medlem. Dette avtales med en kontaktperson i Laget IL. Man kan da slå følge med et annet medlem som er 18 år eller eldre.

c.       Mislighold: Bruk av bygget er i stor grad basert på tillit. Misbruk av denne tilliten kan medføre tilgangen fjernes uten kompensasjon

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar