søndag 15. november 2020

Plan for Sagliene godkjent for høring

 

Teknikk-, plan- og naturutvalget i Tvedestrand kommune vedtok i møtet 10. november enstemmig  detaljreguleringsplan for Sagliene (Laget). Dette var i tråd med Kommunedirektørens forslag.

Begrunnelsen for vedtaket er at planen anses å være i tilstrekkelig samsvar med intensjonen i kommuneplanens arealdel med bestemmelser om spredt boligbygging med maksimalt 4 boliger. Planen ivaretar hensyn til allmennhetens ferdsel langs sjø og vassdrag samt landskapsbildet.

Før vedtatt plan sendes ut og kunngjøres skal det gjøres noen spesifiserte oppdateringer i plankartet og i bestemmelsene. Flere detaljer er å finne i sakspapirer fra Tvedestrand kommune

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar