onsdag 15. juli 2020

Revisjon av kommuneplanens arealdel - frist for innspill 1. sept.

Tvedestrand kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Den reviderte kommuneplanen skal erstatte gjeldende kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012 og gjeldende arealdel vedtatt i 2017.  Det vil være hovedfokus på den nære kystsonen ved denne revisjonen.
Det inviteres til å komme med innspill om både planprosess og innholdet i den nye arealdelen. Dette gjelder selvfølgelig også for Laget, så de som har innspill må merke seg svarfristen som er  1. september 2020.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar