onsdag 15. juli 2020

Natursti fra skoleplassen til Høgås

Det er lagt ut natursti i turstien opp til Høgås. Starten er på skoleplassen. På veggen til Klubbhuset (skolen) finnes info og der er også en boks der man kan hente ferdigtrykte svarark. Litt info: 
Type
Det er to naturstier: En  for barn (opp til 16 år) og en natursti for alle. Det er stor variasjon i spørsmålene.
Antall poster 
Det er 15 poster for hver natursti
Plassering av poster
Første post står på skoleplassen, andre i «ramma» ved brua, tredje ved inngang til tursti, resten langs merket natursti til Høgås. Begge natursti-ene følger samme vei, men står som oftest ikke på samme plass. Synligheten varierer
Levering av svar
Utfylte svarark postkasse på Høgås, noen få meter fra toppen
Pris
Alle kan selvfølgelig fritt bruke naturstien, men de som vil delta i i konkurransen må ut med 50 kr pr. svarark (besvarelse), VIPPS til 570163 (merk med navn på lag)
Frist
Naturstien avsluttes 9. august, vinnere utpekes innen 16. august 2020
Premie
Premie til det beste laget (loddtrekning om det er flere), samt premier trekkes ut blant alle som deltar (mer info kommer når 
premier er klare)

Husk at bruk av google og andre søkemotorer er JUKS!

God tur og lykke til!!

PS: Kom gjerne med tilbakemelding og forslag til ny natursti

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar