torsdag 27. februar 2020

Stor vekst for Laget også i 2019

SSB har nå kommet med oppdatert statistikk for Folkemengde etter grunnkrets. Den viser at ved årsskiftet hadde Laget 177 innbyggere.Det betyr at innbyggertallet for Laget økte med 4,1% i løpet av 2019, og at  Laget og Lyngør (også med 4,1 %) er de grunnkretsene i Tvedestrand med størst vekst i forhold til folketallet. 

Målt i antall personer har Laget den nest største veksten i Tvedestrand kommune i 2019. Kun Glastad fikk flere innbyggere. Også gjennom 2018 hadde Laget en tilsvarende vekst. Vi håper at alle nye naboer vi har fått de siste årene trives i Laget og at den gode trenden fortsetter gjennom 2020.

Dessverre hadde Tvedestrand totalt en tilbakegang på 0,3% i løpet av 2019.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar