tirsdag 12. mars 2013

Tel-Ag og Get - spørsmål relatert til faktura


Fiber kobles nå opp for fullt i Laget, og det er en del som har spørsmål angående faktura fra Tel-Ag/GET.
På noen fakturaer er prisen for etablering oppgitt som lavere enn det som står i avtalen. Dette skyldes at selve bruken er fakturert pr kvartal, og det en da eventuelt har til gode fordi en ikke har hatt fiber hele perioden, trekkes fra etableringsprisen.
På grunn av litt uforutsigbare tilkoblingsdatoer, har vi fått til en avtale med Tel-Ag/GET om at så snart en er koblet til fiber, sier abonnenten opp abonnementet de har med eksisterende leverandør på TV og internett (Viasat, Canal Digital, Ice Net osv). Hver bruker tar så kontakt med Nina Knutsen i Tel-Ag [nina.knutsen@telag.no], om hva de har av tilgodehavende hos sine gamle leverandører. Dette vil hun da korrigere på den neste fakturaen fra GET :-) Det er viktig at kunden sier opp eksisterende avtale så fort som mulig, ellers vil de ikke få noe godskrevet.
Merk også at de som skal overføre fast telefon ikke skal si opp abonnement selv, dette ordner Tel-Ag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar