lørdag 16. mars 2013

Boplikt

Evaluering av dagens boplikt ordning i Tvedestrand Kommune

Vi er blitt oppfordret av Tvedestrand Kommune til å komme med innspill fra kretsen vedrørende saken som omhandler boplikt / ikke boplikt.

Vi diskuterte dette på siste styremøte, og fant ut at det ikke var noe poeng i å innkalle til bygdemøte, da det er vanskelig å komme med noen tilbakespill på dette. Det ville i så fall bare bli å informere om hvor mange som var for eller imot.

Alle har mulighet til å komme med innspill.

Dokumentet som informerer om dette kan hentes på Tvedestrand Kommune sin hjemmeside. Gå inn på planer og høringer, så finner du saken der.
Er du ikke på nett, kontakt Harry (953 30 171), så legger han dokumentet i postkassen din.

Har du innspill å komme med, så send dette til
postmottak@tvedestrand.kommune.no

Eller
Tvedestrand Kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand
Merk konvolutten med "Høring Boplikt Ordning"

På mail eller brev, dette må være kommunen i hende innen 8.april 2013.


Hilsen

Laget VEL

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar