søndag 19. desember 2021

Idrettsbygg: Nye satser og smittevern

Det er vedtatt nye priser for tilgang til idrettsbygget:

 1. år: 1600 kr

1/2 år: 1000 kr

1 måned :275 kr

Se Regler for Idrettsbygg for mer informasjon om andre regler og betingelser for å ha tilgang.
Husk: COVID-19 er dessverre ikke over, derfor er følgende regler tilbake:

  • Du må være frisk for å trene
  • Meteren er tilbake
  • 2 meters avstand ved høyintensitets trening
  • Vask hender når du komme og når du går
  • Viktig med spriting av aparater/utstyretter bruk

1 kommentar: