onsdag 3. mai 2017

Rundskriv. Oppgradering av lysløypa


Laget, April 2017

TIL MEDLEMMENE I LAGET IDRETTSLAG

Oppgradering av lysløypa.
I årsmøtet 2016, ble det det vedtatt at Laget Idrettslag skulle oppgradere lysløypa på Hagane.

Vi er kommet så langt nå at søknad om tippemidler er innvilget, og vi har planer om å få iverksatt jobbing med oppgradering nå i vår.
Gruppen som til nå har jobbet med dette prosjektet er Ole Kristen, Kjell Inge, Kai og Harry.

Litt om det som skal gjøres.
Først skal vi fjerne den traseen som ikke har vært i bruk de siste årene.
Lamper, kabler og stolper må ned.

Videre skal 20 stolper byttet, og nye 30 armaturer som skal opp. Her er også en del skog som må ryddes.
Arvid vil hjelpe oss med å gravearbeider med å utvide endepunktene av løypa, slik at blir enklere for de som kjører spor vinterstid til å kunne komme greit frem.

Til dette vil der gå med masse dugnadstimer, og vi trenger all den hjelp vi kan få.
Er det noen av dere som kan hjelpe?
Håpet vårt er å få på plass en liste med navn, som vi kan kontakte etter hvert som vi trenger hjelp.

Aller først trenger vi noen som er villig til å klatre i stolper for å få ned det gamle som skal fjernes / byttes. Vi jobber med å få på plass klatreutstyr.

Vi vil gjøre denne jobben litt etter litt, men vi må være ferdig til høsten.

Fint om du kan sende en melding til Harry om du har noe tid å avse til dette.
Så håper vi på å få inn mange positive svar.

Vennlig hilsen

På vegne av Lysløypekomiteen
Harry

Mob: 953 30 171

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar