tirsdag 17. januar 2017

Innkallelse til årsmøtet og forslag til vedtekter Laget Vel

Velkommen til Årsmøte
Laget Vel & IL


Det innkalles til årsmøte i Laget Vel og Laget Idrettslag.
Tirsdag 31.Januar 2017 kl. 19:00 på Klubbhuset.

Saksliste:
1.     Valg av møteleder
2.     Valg av referent
3.     Valg av 2 personer for signering av protokoll
4.     Referat fra Leder
5.     Regnskap 2016 Laget Vel / Laget IL
6.     Budsjett 2017 for Laget Vel
7.     Budsjett 2017 for Laget Idrettslag
8.     Justering av kontingenter for Laget Idrettslag
9.     Registrering av Laget Vel i Brønnøysundregistrene
10.  Vedtekter for Laget Vel*
11.  Asfaltering av innkjøring til Skoleplassen
12.  Endring av opphentingsted for Posten / Endring av postnummer
13.  Valg
14.  Eventuelt
·       Ansvarlige for vedlikehold av turløypene
·       Orientering om Lysløypa


Bevertning.

Alle hjertelig velkommen.

*Utkast til vedtekter for Laget Vel legges i postkassene for gjennomlesning, eller trykk på denne linken:
Forslag til vedtekter

Følgende link viser kart over Laget krets:
Kart Laget krets

Hilsen styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar