tirsdag 27. desember 2016

Velkommen til årsmøte Laget Vel og IL

Velkommen til årsmøte
For Laget Vel og Laget Idrettslag
På klubbhuset Tirsdag 31.01.2017 kl. 19.00

Foreløpige saker:


1.      Valg av ordstyrer
2.      Valg av Referent
3.      Valg av 2 personer for signering av årsmøte protokoll
4.      Referat fra leder
5.      Referat fra kasserer Laget Vel / Laget IL
6.      Budsjett Laget Vel
7.      Budsjett Laget Idrettslag
8.      Justering kontingent Laget Idrettslag
9.      Registrering av Laget Vel i Brønnøysund registret
10.   Vedtekter for Laget Vel
11.   Asfaltering av innkjøringen til «skoleplassen»
12.   Endring av opphentingsted for posten / pakke henting / endring av postnummer
13.   Valg
14.   Eventuelt
·        Turløyper Nytt utstyr / «fadder ansvar»
·        Lysløypa, StatusHar du saker du vil skal bli tatt opp i årsmøtet, må dette være styret
v/ Harry Stiansen (953 30 171,  Mail: harry@project-support.no)

i hende innen 15.01.2017

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar