torsdag 14. april 2016

Møte om oppussing av kretslokalet i Laget


Som de aller fleste av dere har fått med dere, så har det vært gjort en oppgradering innvendig i salen i lokalet.
Nye lamper er kommet opp, tak og vegger er nymalt, en god opprydning, samt nye gardiner er kommet på plass.
Ny utgangsdør er også snart på plass.

Tusen takk til alle som har deltatt i dette prosjektet. J

Det vi ønsker å diskutere med kretsens folk er:
  •  Legging av nytt belegg i salen og gangen.
  •  Skal vi utvide med ett toalett ekstra, og hvordan ønskes dette løst?
Det siste punktet utløser såpass store kostnader at dette må vedtas på ett bygdemøte / Årsmøte.

Derfor ønsker vi å forlenge møte 18 April etter at vi er ferdig med saken rundt kommunereform og eiendomsskatt, for å få bestemt hva vi gjør videre.
Fra ca. kl. 20:15

Vel møtt

Hilsen

Laget Vel

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar