torsdag 21. januar 2016

Ny Lov for Laget IL på Årsmøte 25.januar


Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med Norges Idrettsforbunds (NIF) regelverk og den nye lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov
Alle lovendringer må vedtas på årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer
Siden dette er et omfattende dokument, er det ønskelig at dokumentet er gjennomlest og eventuelle kommentarer og forslag til tillegg til loven er klare før Årsmøtet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar