onsdag 30. september 2015

Offisiell åpning av turløypene!

Vi ønsker å markere at turløypene i bygda er «klare til bruk», og inviterer med dette store og små til en fellestur søndag 4. oktober. Den utvalgte turløypa denne gangen er fra Skilbred til Laget, via Setane, og vi starter kl. 11.00.

Det er også mulig å starte turen fra låven i Laget, dersom noen ønsker det. Og for de som ankommer i bil, er parkering mulig på saga i Laget, i bunnen av bakken opp mot Sagåsen/Romundstad, og ellers er det plass til noen biler på Sagåsen.


Ta med det dere ønsker å drikke/spise, så satser vi på en felles rast på utsiktspunktet på Setane.
Vel møtt, og god tur!

Vi vil også med dette rette en stor takk til alle de som har jobbet med turløypene og fått istand så mange flotte løyper i bygda vår! Det gjelder turløype-komiteen, med hjelpere, i tilfeldig rekkefølge; Svein Arild Stiansen, Reidunn Kaddeberg, Bjørn Songe, Ole Songe, Torunn Songe, Ingeborg Marie Hagane, Jens Hagane, Henry Ødegaard og Eli Ommundsen. Vil også rette stor takk til alle grunneierne som har gitt oss mulighet til å gjennomføre prosjektet. 
Takk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar