torsdag 18. juli 2013

Nytt fra byggekomiteen

Det har godt noe tid siden vi hadde medlemsmøte i Laget Idrettslag vedrørende oppføring av nytt bygg.
Tegningen her viser i hovedtrekk hvordan det nye blir seende ut.
Bygget er tegnet inn med en rullport på enden mot kirka.
Årsak til dette er at vi har behov for ett kaldt lager.
Dette er noe Idrettslaget selv må koste, men Tryg forsikring vi gå i en dialog for oss når de velger hoved entreprenør.
Byggekomiteen foreslår på dette punktet, en dugnad gjort av idrettslagets medlemmer. Maling av bygg + legging av takstein.
For dette arbeidet som da utføres for hoved entreprenøren, vi dette forhåpentligvis medføre at vi får kaldt lageret på plass.
 
Byggekomiteen og Tryg forsikring har hatt en veldig god dialog underveis.
Tryg forsikring vil like etter ferien iverksette videre prosess. Neste nå er da å velge hoved entreprenør.
Denne vil da gjennomføre alt fra søknader til gjennomføring.
Vi i bygge komiteen har tro på at vi i løpet av neste halvår vil ha ett nytt bygg på plass.
Hilsen Byggekomiteen
v/ Guro, John, Anders, Lars Bernhard og Harry.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar