tirsdag 12. februar 2013

Til medlemmer av Laget IL


                                                                

DUSJ OG GARDEROBEBYGGET,

Hva vil vi videre etter brannen?

En tid er gått etter dusj og garderobebygget vårt brant ned, og vi ønsker å innkalle til medlemsmøte for å orientere, og for at vi sammen bestemmer veien videre.

Møtet blir på Lokalet i Laget onsdag 27. Februar kl. 19.00

·       Orientering om hva som er gjort etter brannen.

·       Hva har vi for alternativer:

ü  Gjenoppbygging slik det var

ü  Alternativ løsning(endre bygg / flytte bygg)

ü  Få utbetalt en sum i stedet for å gjenreise noe

Skriftlig avstemming.

Dersom vi går for en utbetaling, avsluttes møtet etter dette.

 

Dersom andre alternativer velges fortsetter vi med:

·       Innspill. Her skal medlemmene komme med innspill om hva de ønsker i forbindelse med ett nytt bygg, innhold, aktiviteter etc.

 (her reserverer vi 3. April til ny møtedato)

·       Valg av byggekomite

Dette er en veldig viktig sak for Idrettslaget og bygda vår. Det er derfor viktig at dere som medlemmer setter av datoen for å være med å gjøre denne prosessen så demokratisk som mulig.

 

Når det gjelder avstemming, så forholder vi oss til lov vedtektene vi vedtok på årsmøtet i fjor.

Stemmeberettigede må være fylt 15 år, og ha vært betalende medlem i minst en måned.

De som skal stemme må være tilsted.

Vennlig hilsen

Brannkomiteen

 

PS: ALLE ER HJETRELIG VELKOMMEN, men vi innskrenker det til at det kun er medlemmer                             (etter gjeldende lovverk) av Laget IL som har tale og stemmerett.


PS: Følg oss på Facebook og på http://lagsida.blogspot.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar