torsdag 27. desember 2012

Årsmøte

Laget Vel og Idrettslag inviterer til årsmøte

Torsdag 24.01.2013 - kl.19.00 - på Lokalet


Foreløpige saker:
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Referat fra Formann
  • Referat fra Kasserer
  • Vel og IL - veien videre etter 2 års prøvetid
  • Valg av nytt styre
  • Eventuelt
Har du saker som du ønsker skal tas opp på årsmøtet,
må dette være styret v/Harry i hende innen 18.01.13.

Enkel bevertning.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme :-)


Hilsen
Styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar