torsdag 8. november 2012

Legging av fiberkabel fra Tel-Ag

Vi er mange i bygda som venter på muligheten til å få internett levert på fiber fra Tel-Ag, og nå begynner det endelig å skje noe!

Ved å legge fiber får man tilgang til et mye raskere og stabilt nett, sammenlignet med alternativene som gjerne er via telefonlinjen eller mobilt bredbånd. Men fiberkabelen må først legges, og dette arbeidet starter i Laget i neste uke.

Kabelen skal legges i vann fra bedehuset over til campingplassen, hvor den graves ned og føres videre på stolpene langs Lagsletta. Derfra føres den i sjøen til Odden og Kilen, i tillegg til at den legges fra Lagsletta opp til Sagåsen.

På neste trinn vil det føres kabel til Hovet og Lia. Det er litt usikkert hvor de stopper, men vi håper å få med Støle og Kalstad. Det er også mulig vi må ta forbehold om kulde.

Siste ut er Hagane og Strømsland, men det er noe uvisst når dette kommer på plass.

Er det noen som har spørsmål, så kontakt Kristian eller Harry,
så skal de svare så godt de kan :-)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar