mandag 2. april 2012

Fiber

Laget vel starter i disse dager en undersøkelse sammen med Tel-Ag om interessen i bygda for oppkobling av fiber kabel.
Undersøkelsen gjelder alle som har eiendom i Laget ( hytter og hus)
Konvolutt som omhandler dette kommer i postkassene før påske.
Svarfrist er satt til 10 April. Fint om alle svarer, uansett interesse.
I første omgang for i det heletatt for å få dette til, konsentrer vi oss om en kjerne rundt sentrum av bygda. Dette blir byggetrinn nr 1.
Men antall positive svar vil være avgjørende for å kunne få dette til.

Videre utbygging beror på interesse, og hvordan traseer kan gjøres.....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar